Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Disclaimer

 

Festool GmbH

Wertstraße 20, D-73240 Wendlingen a.N.
Telefoon: +49 (7024) 804 - 0
Fax: +49 (7024) 804 - 20599
info@tts-festool.com


Rechtsvorm: GmbH
Hoofdkantoor: Wendlingen a. N.
Hof van registratie: Stuttgart HRB 749726
BTW nr. DE250064631

Directeuren:
Dr. Christian Rolfs (CEO), Dr. Thorsten Hartmann, Christian Oltzscher

 

 

Juridische mededelingen

1. Inhoud van het online aanbieden 

Festool Group GmbH & Co. KG, hierna te noemen Festool, behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk gehouden te worden voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of de kwaliteit van de aangeboden informatie. Claims betreffende schade veroorzaakt door het gebruik van enige hierin verschafte informatie, inclusief informatie die niet volledig of onjuist is, zullen van de hand gewezen worden. Alle aanbiedingen zijn niet-bindend en zonder verplichting. Delen van, pagina's uit of het gehele document inclusief alle aanbiedingen en informatie kunnen worden uitgebreid, veranderd of gedeeltelijk of geheel verwijderd worden door de Festool zonder voorafgaande aankondiging.

 

2. Verwijzingen en links
Festool is niet verantwoordelijk voor enige inhoud van andere websites of informatiebronnen waar naar gelinkt of aan gerefereerd wordt op deze site tenzij hij op de hoogte is van illegale activiteiten en/of praktijken en in staat zou zijn te voorkomen dat bezoekers van deze site die specifieke informatie onder ogen krijgen. Mocht als gevolg van het gebruik van de aldaar geboden informatie enige vorm van schade ontstaan zou Festool van die respectievelijke artikelen of website mogelijk aansprakelijk kunnen worden gehouden. Voorts is Festool niet aansprakelijk voor postings of berichten die door gebruikers van de forums, gastenboeken of mailinglijsten op deze site worden achtergelaten.

 

3. Opmerking over copyright:
Alle op deze website gepubliceerde informatie en afbeeldingen zijn Festool rechtelijk beschermd. Elk ongeoorloofd gebruik van het Copyright vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van FESTOOL GmbH.


Copyright:
In beginsel heeft de Festool niet de intentie om Festool rechtelijk beschermd materiaal te gebruiken, of indien mogelijk het copyright van het gepubliceerde materiaal duidelijk te vermelden. Het recht voor alle door de Festool zelf samengestelde en geschreven informatie is gedeponeerd. Het gebruik of vermeerderen van objecten zoals beelden, grafieken, geluiden of teksten in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Festool.

 

4. Privacy:
Daar waar de mogelijkheid geboden wordt om persoonlijke of zakelijke informatie achter te laten (e-mail adressen, naam, adres) gebeurt dit geheel op vrijwillige basis. Alle geboden diensten kunnen voor zover technisch mogelijk en redelijk gebruikt worden zonder het invoeren van persoonlijke informatie, anoniem of onder een schuilnaam of alias. Het gebruik van adresgegevens die vermeld staan op de site (inclusief postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mail adressen) voor marketingdoeleinden is niet toegestaan. Het toesturen van ongewenste informatie en/of spammen zal worden bestraft.

 

5. E-communicatie:
Neemt u via e-mail contact met ons op dan gaan wij ervan uit dat een antwoord kan worden gedaan via e-mail als u deze vorm van communicatie niet uitdrukkelijk tegen.

 

6. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waardoor u naar deze informatie verwezen bent. Indien delen of specifieke termen van deze vermelding niet rechtsgeldig of correct blijken te zijn heeft dit geen invloed op de inhoud of geldigheid van de andere onderdelen van de publicatie.