Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Persoonlijke gegevens


Verklaring over gegevensbeveiliging

 

Wij verheugen ons over uw belangstelling voor onze homepage en uw bezoek. De beveiliging van uw persoonsgegevens is voor ons een vanzelfsprekende zaak. Daarom informeren wij u graag over de manier waarop uw persoonsgegevens bij Festool worden verwerkt. Deze website wordt u aangeboden door Festool GmbH in Wendlingen am Neckar (hierna: Festool).

 

Festool verzamelt, bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien dit op basis van wettelijke voorschriften is toegestaan of u indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Wij geven uw gegevens uitsluitend door aan derden wanneer dit relevant is voor het betreffende doel, dus bijv. aan logistieke bedrijven of aan onze geautoriseerde dealers. U kunt op elk gewenst contact opnemen met Festool om informatie te krijgen over de m.b.t. u opgeslagen gegevens.

 

1. Gegevensverwerking

Er zijn twee manieren waarop wij persoonsgegevens betrekken: U verstrekt ons de gegevens zelf of wij verzamelen ze wanneer u gebruikmaakt van onze diensten.

 

1.1 Gegevens die u ons verstrekt

U kunt in de regel gebruikmaken van onze internetsite zonder dat u ons daarbij direct persoonlijke informatie verstrekt. Bij enkele diensten, zoals onze nieuwsbrief of het ledendomein „myFestool", vragen wij persoonlijke informatie van u. Daarbij gaat het bijv. om uw naam of e-mailadres. Dit is nodig om de betreffende dienst snel en gebruikersvriendelijk af te wikkelen of aan te bieden. Gedetailleerde informatie over alle diensten die op onze homepage worden aangeboden vindt u hierna, onder punt 2 van deze verklaring over de gegevensbeveiliging.

 

1.2 Gegevens die wij verkrijgen door uw gebruik van onze diensten

Enkele gegevens verkrijgen wij al op het moment dat u onze homepage bezoekt.

 

1.2.1 Protocolgegevens

Tot de gegevens die ons automatisch ten deel vallen, behoren de protocolgegevens van de webserver. Wij activeren dit protocol alleen in uitzonderingsgevallen, om supportcontacten te onderzoeken. Elk record bestaat uit:

 • datum en tijd van de aanvraag
 • client- en server-IP-adres, poort en protocolstatus
 • de naam van het opgevraagde bestand of de pagina en de lengte van de aanvraag
 • login-informatie voor de betreffende webdienst, indien u zich aanmeldt met een gebruikersaccount
 • browser-type en referrer (laatst opgevraagde pagina van de client)

 

Deze gegevens worden uitsluitend anoniem geanalyseerd voor technische doeleinden. Er vinden geen statistische analyses plaats.

 

1.2.2 Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die een tekenreeks bevatten. Hierin wordt, al dan niet versleuteld, bepaalde informatie vastgelegd. Cookies worden door de server verzonden naar uw computer en daar opgeslagen. Ze dienen met name ter identificatie van de computer van waaruit een website wordt opgevraagd. Meldt u zich aan op een website, dan dienen cookies ertoe deze aanmelding mee te delen aan de server en de bevoegdheid voor het opvragen van de site te controleren. Elke cookie heeft een vervaldatum en is daarna niet meer geldig. Met behulp van cookies kan de weg worden gevolgd die de gebruiker aflegt over verschillende pagina's van de homepage en over verschillende websites. Met behulp van cookies kan de communicatie tussen onze server en uw computer worden verbeterd, waardoor het gebruik van de website comfortabeler kan worden vormgegeven. Cookies kunnen niet alleen van de bediener van de website maar ook van derden afkomstig zijn.

 

Opsomming, wijze en doel van de gebruikte cookies:

Naam Oorsprong Categorie Geldigheid Beschrijving
ISAWPLBFestoolBeslist noodzakelijkSession only - Alleen voor de lopende sessie.De communicatie van de bezoeker met de server waarborgen.
ASP.NET_SessionIdFestoolBeslist noodzakelijkSession only - Alleen voor de lopende sessie.Session en statusinformatie voor ASP.NET toepassingen
SearchSessionFestoolBeslist noodzakelijkSession only - Alleen voor de lopende sessie.Session en statusinformatie voor zoekopdrachten
JSESSIONIDFestoolBeslist noodzakelijkSession only - Alleen voor de lopende sessie.Session en statusinformatie voor de onderdelencatalogus
PHPSESSIDFestoolBeslist noodzakelijkSession only - Alleen voor de lopende sessie.Session en statusinformatie voor het afmelden van de nieuwsbrief, het opvragen van informatie en gebruiksaanwijzingen
FedAuthFestoolBeslist noodzakelijk5 dagenStatus ingelogd / niet ingelogd (bijv. myFestool).
WSS_FullScreenModeFestoolGedragSession only - Alleen voor de lopende sessie.Gebruik van de modus Volledig beeld
LocationBasedRedirectFestoolGedragSession only - Alleen voor de lopende sessie.Vaststelling van de landenkeuze
ClientLanguageFestoolGedrag1 jaarGebruikt voor land-/ taalherkenning
WOPISessionContextFestoolGedragSession only - Alleen voor de lopende sessie.Gebruik van de Office Web apps
BT_ctst, BT_sdc, noWSetrackerGedragSession only - Alleen voor de lopende sessie.Aanleggen van een bezoekersstatistiek
BT_pdcetrackerGedrag1 jaar
et_coid, et_idetrackerGedrag2 jaar
_vm_uetrackerGedrag30 minuten
csrftokenInstagramGedrag1 jaarExterne inhoud van Instagram.
PREF, VISITOR_INFO1_LIVEYouTubeGedrag8 maandenExterne inhoud van YouTube.
YSCYouTubeGedragSession only - Alleen voor de lopende sessie.
GEUPYouTubeGedrag2 jaar
NIDYouTubeGedrag6 maanden
DVYouTubeGedrag10 minuten
    
AdsUserLocaleGoogleGedrag1 maandOp interesse gebaseerde reclame van Google

 

 

Via uw browser heeft u de mogelijkheid om de cookies die aanwezig zijn op uw computer aangewezen te krijgen, de aanwezige cookies te wissen of de configuratie zo in te richten dat niet alle of zelfs helemaal geen cookies meer worden opgeslagen. Houd er rekening mee dat enkele functies niet of niet goed meer werken nadat u het instellen van cookies heeft gedeactiveerd.

 

1.2.3 etracker

Op deze website worden met technologieën van etracker GmbH www.etracker.com gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Van deze gegevens kunnen onder pseudoniem gebruiksprofielen worden gemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden ingezet. Dankzij de cookies kan de internetbrowser bij een volgend bezoek worden herkend. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren wanneer de betrokkene hier niet speciaal toestemming voor gegeven heeft, en het pseudoniem wordt niet gekoppeld aan de persoonsgegevens. Er kan op elk moment met onmiddellijke ingang bezwaar worden gemaakt tegen het verzamelen en opslaan van gegevens door etracker.

 

1.2.4 Remarketing

Deze website maakt gebruik van de functie Google AdWords Remarketing en de Google Tag Manager van de firma Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

 

1.2.4.1 Google Tag Manager

De Google Tag Manager wordt gebruikt om website-tags (kenmerken) via een interface te beheren. Door het gebruik van de Google Tag Manager worden geen cookies ingesteld en geen persoonsgegevens geregistreerd. Deze tool zorgt ervoor dat andere tags in werking treden die op hun beurt onder bepaalde omstandigheden gegevens registreren. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Wanneer er op domein- of cookie-niveau een deactivering heeft plaatsgevonden, blijft deze geldig voor alle tracking-tags die met de Google Tag Manager worden geïmplementeerd.

 

1.2.4.2 Google AdWords Remarketing

De Google AdWords Remarketing technologie maakt het ons mogelijk om gebruikers die onze website al hebben bezocht en interesse hebben getoond voor ons aanbod, door doelgerichte reclame op de pagina's van het Google Partner Netwerk opnieuw aan te spreken. Hiervoor wordt tijdens het bezoek aan onze site een cookie ingesteld, om de gebruiker bij het bezoek van een site van onze reclamepartners te kunnen herkennen. Bovendien kan het gedrag van gebruikers worden geanalyseerd en vervolgens worden gebruikt voor gerichte productadviezen en op interesse gebaseerde reclame. De in de cookie opgeslagen gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens gecombineerd tot gebruikersprofielen.  Stelt u geen prijs op reclame die op u interesse is gebaseerd, dan kunt u de cookie met behulp van de deactiveringspagina van de netwerkreclame-initiatieven (NAI) deactiveren.

 

1.2.4.3 Adnologies

Op deze website wordt gebruikgemaakt van de dienst Adnologies van Tradedoubler GmbH (voorheen adnologies GmbH) www.tradedoubler.de, om gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden te verzamelen en op te slaan. Van deze gegevens kunnen onder pseudoniem gebruiksprofielen worden gemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Dankzij deze cookies kan de internetbrowser bij een volgend bezoek worden herkend. Wanneer de betrokkene hier niet speciaal toestemming voor gegeven heeft, worden de verzamelde gegevens niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren, en het pseudoniem wordt niet gekoppeld aan de persoonsgegevens. Er kan op elk moment met onmiddellijke ingang bezwaar worden gemaakt tegen het verzamelen en opslaan van gegevens door adnologies.

 

 

1.2.5 Social-media-plug-ins

 

Op onze website wordt eveneens gebruikgemaakt van programma's (plug-ins) van de volgende sociale netwerken:

 

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Google+
 • YouTube

 

Het gaat hierbij om het aanbod van Amerikaanse bedrijven:

 

 • Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
 • Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)
 • Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

 

De plug-ins zijn op onze websites herkenbaar aan het Facebook-logo of de toevoeging 'Vind ik leuk' resp. 'Aanraden'. Komt u op een van onze websites met zo'n plug-in, dan brengt uw browser een directe verbinding tot stand met de servers van het betreffende bedrijf. Hierdoor wordt de inhoud van de plug-in weer naar uw browser verstuurd en deze zorgt ervoor dat de plug-in in de weergegeven website wordt opgenomen. Zo wordt de informatie dat u onze website heeft bezocht doorgestuurd naar deze bedrijven. Bent u tijdens het bezoek aan onze website via uw persoonlijke gebruikersaccount ingelogd bij deze bedrijven, dan kunnen zij het websitebezoek koppelen aan deze account. Door interactie met plug-ins, bijv. het aanklikken van de button 'Vind ik leuk' of het achterlaten van commentaar, wordt deze informatie direct naar deze bedrijven verzonden en daar opgeslagen. Wilt u deze gegevensverzending verhinderen, dan dient u vóór een bezoek aan een van onze websites uit te loggen via uw account van dat moment. Bij de instructies voor gegevensbeveiliging van deze bedrijven vindt u informatie over doel en omvang van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van uw gegevens en uw betreffende rechten en de instelmogelijkheden ter beveiliging van uw privésfeer. Dit betreft:

 

2. Afzonderlijke diensten

 

2.1 Contactformulier

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om u via een contactformulier tot ons te richten, zodat wij ook uw individuele vragen kunnen beantwoorden. Om contact met u op te kunnen nemen, hebben wij in elk geval uw naam, voornaam, e-mailadres en een bericht nodig. Wanneer u ons uw telefoonnummer of adres meedeelt, bellen wij u graag terug of nemen we schriftelijk contact met u op om uw vraag te beantwoorden.

 

Alle gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de beantwoording van uw vraag door Festool GmbH en aan haar gelieerde bedrijven [met name TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, evenals de onder http://subsidiaries.festool.com genoemde bedrijven]. Ze worden niet doorgegeven aan andere externe bedrijven noch anderszins voor reclamedoeleinden gebruikt.

 

2.2 Nieuwsbrief

Wij bieden u aan om via onze nieuwsbrief met ons in contact te blijven. Om u in de nieuwsbrief persoonlijk te kunnen aanspreken maken we gebruik van uw e-mailadres en uw naam en aanspreektitel. De informatie in de nieuwsbrief heeft betrekking op de onderwerpen die u interesseren. Om te kunnen garanderen dat u niet door iemand anders bent aangemeld voor het abonnement op de nieuwsbrief en u geen ongewenste e-mails ontvangt, krijgt u een bevestiging op het door u opgegeven e-mailadres. U activeert uw abonnement door op de link in het e-mailbericht te klikken.

 

Bij het gebruik van de nieuwsbrief wordt het gedrag van de gebruiker in geanonimiseerde vorm geanalyseerd, zonder dat er verband met een concrete persoon wordt gelegd. Hieronder vallen:

 

 • verzonden en bezorgde e-mailberichten
 • openingen (gemeten / onzichtbaar / totaal)
 • klikken en openingen naar eindapparatuur
 • klikken, openingen en bezorging in de loop van de tijd
 • bounces (e-mail kan niet worden bezorgd)
 • afmeldingen
 • activiteitscijfers

 

De gegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt door Festool GmbH en aan haar gelieerde bedrijven [met name TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, evenals de onder http://subsidiaries.festool.com genoemde bedrijven]. Ze worden niet doorgegeven aan andere externe bedrijven.

 

De verleende toestemming kan op elk moment worden herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van de link in het nieuwsbericht of u schriftelijk richten tot Festool GmbH, Wertstr. 20, 73240 Wendlingen, Duitsland. U kunt onder de tab "Nieuwsbrief" ook op elk gewenst moment afzonderlijke nieuwsbriefonderwerpen toevoegen of verwijderen, wat gelijkstaat aan een afmelding van de nieuwsbrief. Aanwijzingen voor de afmelding vindt u ook onderaan elke nieuwsbrief.

 

2.3 myFestool

U kunt zich registreren bij onze gratis service „myFestool". De diensten van Festool zijn hier online voor u beschikbaar. Voor de registratie hebben wij uw voor- en achternaam, uw e-mailadres, aanspreektitel en bedrijfsbranche nodig. Maakt u binnen „myFestool" gebruik van onze overige servicediensten, dan zijn er evt. andere persoonsgegevens (bijv. apparaatgegevens voor de SERVICE all-inclusive) nodig.

 

Deze gegevens worden uitsluitend door Festool GmbH en aan haar gelieerde bedrijven [met name TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, evenals de onder http://subsidiaries.festool.com genoemde bedrijven] verzameld en verwerkt. Ze worden niet doorgegeven aan andere externe bedrijven.

 

Om uw myFestool-account te wissen, dient u in te loggen bij myFestool en in het domein 'Persoonsgegevens' op de link "myFestool-account" wissen te klikken.

 

2.4 Informatie aanvragen via het web

Via onze gratis informatieservice kunt u aantrekkelijke aanbiedingen, informatie over innovaties en tips voor het perfecte gebruik van de machine krijgen. Daarvoor hebben wij de naam van uw bedrijf, het adres, de branche en de naam van een contactpersoon nodig.

 

Deze gegevens worden uitsluitend door Festool GmbH en aan haar gelieerde bedrijven [met name TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, evenals de onder http://subsidiaries.festool.com genoemde bedrijven] verzameld en verwerkt. Ze worden niet doorgegeven aan andere externe bedrijven.

 

2.5. Festool Ideeën-platform

Via ons Festool Ideeën-platform kunt u ons ideeën voor de verbetering van onze producten aan de hand doen. Voor dit doel is ons formulier voor de indiening van uw idee beschikbaar. Wij hebben hiervoor uw contactgegevens en de informatie over uw idee nodig. De bijzondere bepalingen van de bij het platform op te vragen geheimhoudingsverklaring zijn hierbij van kracht.

 

2.6. Festool app

Met behulp van de Festool-app kunt u belangrijke online functionaliteiten ook met uw smartphone beheren. Hieronder vallen het beheer van uw Festool-account, de registratie bij de SERVICE all-inclusive, het overzicht van door u geregistreerde apparaten, het directe contact met Festool en de functie Dealer zoeken via GPS of het zoekformulier. In de regel worden er, anders dan bij het traditionele gebruik van deze diensten, geen verdere persoonsgegevens verzameld.

 

Voor de functie Dealer zoeken biedt het systeem de mogelijkheid de locatie te bepalen. De gebruiker kan ofwel instemmen met de door het systeem opgevraagde locatiebepaling of een willekeurige locatie invoeren.

 

 

3. Sociale media

Via onze pagina's in de sociale media (Facebook, Twitter, YouTube) bieden wij u ook uitgebreide persoonlijke ondersteuning en de mogelijkheid om met ons in contact te blijven. Deze sociale media verzamelen zelf persoonsgegevens, bijv. via uw aldaar aangemaakte profiel of zgn. social plug-ins, die in websites van derden worden geïmplementeerd.

 

Wanneer u via een van deze sociale media een vraag tot ons richt, geven we deze door aan de betrokken afdeling. De gegevens worden uitsluitend gebruikt ter beantwoording van uw vraag en niet doorgegeven aan derden.

 

Om met ons in contact te treden via deze sociale media, dient u zich hierbij aan te melden. Hiervoor worden door de betreffende bedrijven eventueel persoonsgegevens verzameld, opgeslagen en gebruikt. Wij hebben geen invloed op de aard, de omvang en de verwerking van deze gegevens.

 

Het gaat hierbij om het aanbod van Amerikaanse bedrijven:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)

Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)

Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)