Skip Ribbon Commands
Skip to main content

REACH

 

  Maak je geen zorgen over REACH
  Wij regelen het!


REACH is een nieuwe Europese verordening (Nr.1907/2006) voor chemische stoffen

Zoals omschreven wordt door REACH is Festool slechts een downstream gebruiker omdat Festool

geen materialen of stoffen vervaardigen noch importeren naar de EU.

Dit betekent dat wij, als gereedschappenfabrikant, niet direct beïnvloed zijn door de inschrijvingsplicht als bedoeld in deze verordening.


Niettemin, we hebben al onze leveranciers over REACH geïnformeerd en hen verzocht om aan hun verplichtingen te voldoen,

inclusief het recht van registratie, als gevolg van de REACH-verordening.


Het Europese agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft de lijst van kandidaten gepubliceerd op 28 oktober 2008.

Geen informatie kan worden verstrekt

nog de vraag of alle stoffen op de lijst van kandidaten

worden opgenomen in onze producten of verpakkingsmateriaal met een aantal

van meer dan 0,1 procent per volume, zoals dit vereist is met een voorafgaand onderzoek aan onze leveranciers.


Wij zullen voor alle handelingen en acties die nodig zijn blijven voortzetten om ervoor te zorgen dat de producten

die wij aan u leveren de gebruikelijke kwaliteit behouden

blijft - zoals u van ons kunt verwachten.