Gegevensbeveiliging

Wij zijn blij met uw bezoek aan onze website. Wij vinden het vanzelfsprekend dat uw persoonsgegevens beschermd worden. Daarom lichten wij hieronder toe hoe uw persoonsgegevens bij Festool verwerkt worden. Deze website wordt u aangeboden door Festool GmbH in Wendlingen am Neckar (hierna: Festool).

Festool verzamelt, bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend als dit wettelijk toegestaan is of als u daarvoor toestemming gegeven hebt. Wij zullen uw gegevens uitsluitend in het kader van het beoogde doel doorgeven aan derden, zoals logistieke bedrijven of onze erkende dealers. U kunt op elk gewenst moment contact opnemen met Festool om informatie te krijgen over uw bij Festool opgeslagen gegevens.

1. Verwerking van gegevens

De persoonsgegevens die wij over u krijgen, zijn ten eerste gegevens die u aan ons doorgeeft, en ten tweede gegevens die wij bij het gebruik van onze diensten verzamelen.

1.1. Gegevens die u aan ons doorgeeft

In het algemeen kunt u onze website gebruiken zonder dat u persoonsgegevens rechtstreeks aan ons doorgeeft. Voor enkele diensten, zoals het ontvangen van onze nieuwsbrief of het persoonlijke account ‘myFestool’, vragen wij u om persoonsgegevens. Dit betreft onder meer uw naam of e-mailadres, zodat wij de betreffende dienst snel en gebruiksvriendelijk leveren of überhaupt aanbieden kunnen. Hieronder bij punt 2 vindt u gedetailleerde informatie over alle diensten die op onze homepage aangeboden worden.

1.2. Gegevens die we door uw gebruik van onze diensten verkrijgen

Enkele gegevens verkrijgen we al wanneer u onze homepage bezoekt.

1.2.1. Loggegevens

Tot de automatisch verkregen gegevens behoren de loggegevens van de webserver. We gebruiken deze loggegevens slechts in uitzonderingsgevallen om ondersteuning te kunnen bieden. Elke gegevensset bevat:

 • Datum en tijdstip van de aanvraag
 • Client- en server-IP-adres, poort en logstatus
 • Naam van het opgevraagde bestand of de pagina en de lengte van de aanvraag
 • Inloggegevens voor de betreffende webdienst, voor zover u via een gebruikersaccount inlogt
 • Browsertype en referrer (laatst opgevraagde pagina van de client)

Deze gegevens wordt uitsluitend anoniem gebruikt voor technische doeleinden. Er vinden geen statistische bewerkingen plaats.

1.2.2. Cookies

Cookies zijn bestandjes die tekenreeksen bevatten waarin bepaalde informatie open of versleuteld vastgelegd wordt. Cookies worden door de server naar uw computer verzonden en daar opgeslagen. Ze zijn in de eerste plaats bedoeld ter identificatie van de computer die een bepaalde website opgevraagd heeft. Als u op een website inlogt, dienen cookies om het inloggen aan de server door te geven en de inlogmachtigingen de controleren. Elk cookie heeft een vervaldatum. Vanaf deze datum is het niet meer geldig. Via cookies kan het pad van de gebruiker langs verschillende pagina’s van een website en tevens langs verschillende websites bijgehouden worden. Met behulp van cookies kan de communicatie tussen onze server en uw computer verbeterd en daardoor het gebruiksgemak van een website vergroot worden. Cookies kunnen niet alleen afkomstig zijn van de beheerders van de website maar ook van derden.

U kunt via uw browser de op uw computer aanwezige cookies weergeven, de aanwezige cookies wissen of uw instellingen zo configureren dat alle of helemaal geen cookies opgeslagen worden. Denk er wel aan dat bepaalde functies niet of niet correct werken als u niet toestaat dat er cookies geplaatst worden.

1.2.3. Gebruiksanalyse

1.2.3.1. etracker

Op deze website worden met technologieën van etracker GmbH gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Van deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden gemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Dankzij de cookies kan de internetbrowser bij een volgend bezoek worden herkend. De verzamelde gegevens worden zonder de afzonderlijk gegeven toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker aan deze website persoonlijk te identificeren en het pseudoniem wordt niet gekoppeld aan de persoonlijke gegevens. Tegen het verzamelen en opslaan van gegevens door etracker kan op elk moment met onmiddellijke ingang bezwaar worden gemaakt.

1.2.3.2. Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS), hierna: Google. Google Analytics maakt gebruik van tekstbestandjes, zogenaamde cookies. De cookies worden opgeslagen op uw computer en genereren informatie over uw gebruik van onze website.

Deze informatie wordt doorgegeven aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Op deze website is IP-anonimisering ingeschakeld, dat wil zeggen dat uw IP-adres door Google van tevoren afgekort wordt in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Het volledige IP-adres wordt uitsluitend in uitzonderingsgevallen aan een server van Google in de Verenigde Staten doorgegeven en daar afgekort.

Google gebruikt de gegenereerde informatie om voor Festool GmbH analyses en rapportages op te stellen over het gebruik en de activiteiten op de website en om met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten voor Festool GmbH te leveren. Dit betreft met name functies voor display-advertenties, zoals Google Analytics-rapportages met cijfers op basis van demografische kenmerken en interesses. In de Google Analytics-rapportages op basis van demografische kenmerken en interesses wordt gebruikgemaakt van via op interesses gebaseerde advertenties van Google verkregen gegevens en bezoekersgegevens van derden (bijv. leeftijd, geslacht en interesses). Google zal deze gegevens eventueel ook aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk vereist is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

De in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. U kunt het gebruik en de opslag van cookies verhinderen via de betreffende instellingen in uw browser. We wijzen er echter nadrukkelijk op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Daarnaast kunt u de doorgifte van door cookies gegenereerde en uw gebruik van de website betreffende gegevens (waaronder uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen. Hiervoor moet u de via de volgende link beschikbare browserplug-in downloaden en installeren: Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Klik bij browsers op mobiele apparaten of als alternatief voor de browseradd-on op deze Link om het vastleggen van gegevens door Google Analytics op deze website in de toekomst te verhinderen. Hierbij wordt een opt-outcookie op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken. Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op www.google.com/policies/privacy/.

1.2.4. Remarketing

1.2.4.1. Google Tag Manager

Deze website gebruikt Google Tag Manager van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS). Google Tag Manager wordt gebruikt om websitetags (markeringen) via een interface te beheren. Door het gebruik van Google Tag Manager worden geen cookies geplaatst en geen persoonsgegevens vastgelegd. Met deze tool worden andere tags verwijderd die op hun beurt gegevens kunnen vastleggen. Google Tag Manager ontsluit deze gegevens niet. Een deactivering op domein- of cookieniveau blijft voor alle trackingtags bestaan die via Google Tag Manager geïmplementeerd worden.

1.2.4.2. Remarketing met Google AdWords

Deze website gebruikt de remarketingfunctie van Google AdWords van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS). Met de remarketingtechnologie van Google AdWords kunnen we gebruikers die onze website al bezocht en interesse getoond hebben in onze producten of diensten, opnieuw aanspreken door doelgerichte advertenties op de pagina’s van het Google Partner-netwerk. Hiervoor wordt bij het bezoek aan onze website een cookie geplaatst om de gebruiker bij het bezoek aan een website van een van onze reclamepartners te herkennen. Bovendien kan het gebruikersgedrag geanalyseerd en vervolgens voor gerichte productaanbevelingen en op interesses gebaseerde advertenties gebruikt worden. De in het cookie opgeslagen gegevens worden niet met andere persoonsgegevens gecombineerd tot gebruikersprofielen. Door het gebruik van deze website gaat u ermee akkoord dat Google de over u verzamelde gegevens verwerkt op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.

U kunt het gebruik van cookies door Google uitschakelen door naar de website www.google.com/privacy/ads te gaan en op de opt-outknop te klikken. Daarnaast kunt u het gebruik van cookies door derden uitschakelen door naar de opt-outpagina www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp van NAI (Network Advertising Initiative) te gaan.

We wijzen er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op www.google.com/policies/privacy/.

1.2.4.3. Adnologies

Deze website gebruikt de dienst ‘adnologies’ van Tradedoubler GmbH (voorheen adnologies GmbH; zie www.tradedoubler.com) om gegevens te verzamelen en op te slaan voor marketingdoeleinden. Van deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden gemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Dankzij de cookies kan de internetbrowser bij een volgend bezoek worden herkend. De verzamelde gegevens worden zonder de afzonderlijk gegeven toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker aan deze website persoonlijk te identificeren en het pseudoniem wordt niet gekoppeld aan de persoonlijke gegevens. Tegen het verzamelen en opslaan van gegevens door adnologies kan op elk moment met onmiddellijke ingang bezwaar worden gemaakt.

1.2.4.4. Remarketing en retargeting via Facebook

Deze website gebruikt remarketingtags van het sociale netwerk Facebook (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS). Via de remarketingtags wordt bij het bezoek aan onze website rechtstreeks verbinding gemaakt tussen de server van Facebook en de browser van de gebruiker. Hierdoor wordt aan de server van Facebook doorgegeven welke pagina’s van onze website de gebruiker met zijn IP-adres bezocht heeft. Facebook koppelt deze gegevens aan het persoonlijke Facebook-account van de gebruiker. Deze gegevens kunnen wij gebruiken voor het weergeven van Facebook-advertenties. We wijzen er nadrukkelijk op dat we als aanbieder van de website niet geïnformeerd worden over de inhoud van de doorgegeven gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook en uw rechten en mogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in het gegevensbeleid van Facebook. Ga hiervoor naar www.facebook.com/about/privacy/. Als u niet wilt dat Facebook de verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw Facebook-account koppelt, kunt u de remarketingfunctie ‘Custom Audiences’ hier uitschakelen. Hiervoor moet u wel bij Facebook aangemeld zijn.

1.2.5. Plug-ins van sociale media

Op onze website wordt tevens gebruikgemaakt van programma’s (plug-ins) van de volgende sociale netwerken:

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Google+
 • YouTube

Dit betreffen diensten van de volgende Amerikaanse bedrijven:

 • Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS)
 • Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS)
 • Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS)

De plug-ins zijn in het kader van onze internetpresentatie herkenbaar aan het logo van de betreffende bedrijven of bijvoorbeeld de toevoeging ‘Vind ik leuk’ of ‘Aanraden’. Bij een bezoek aan een website van onze internetpresentatie die een dergelijke plug-in bevat, brengt de browser daarvan een directe verbinding tot stand met de servers van het betreffende bedrijf, waardoor de inhoud van de plug-in naar uw browser wordt verstuurd, die ervoor zorgt dat deze in de afgebeelde website wordt opgenomen. Hierdoor wordt de informatie dat u onze website hebt bezocht, doorgestuurd naar deze bedrijven. Wanneer u tijdens het bezoek aan onze website via uw persoonlijke gebruikersaccount bij deze bedrijven bent ingelogd, kunnen ze het websitebezoek aan deze account koppelen. Door interactie met plug-ins, bijvoorbeeld door het aanklikken van de ‘Vind ik leuk’-knop of het achterlaten van commentaar, wordt de desbetreffende informatie direct naar deze bedrijven verzonden en daar opgeslagen. Wanneer u een dergelijke gegevensverzending wilt verhinderen, moet u onder uw Facebook-account uitloggen alvorens een bezoek te brengen aan onze internetpresentatie. Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling door deze bedrijven, de verdere verwerking en het gebruik van uw gegevens door hen en uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in het privacy- en gegevensbeleid van:

2. Afzonderlijke diensten

2.1. Contactformulier

Op onze website kunt u via het contactformulier vragen aan ons stellen. Om contact met u op te kunnen nemen, moeten we in ieder geval uw voor- en achternaam, e-mailadres en vraag ontvangen. Als u uw telefoonnummer of adres aan ons doorgeeft, kunnen we ook telefonisch of schriftelijk contact met u opnemen.

Alle gegevens worden door Festool GmbH en de aan haar gelieerde ondernemingen (in het bijzonder TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG en de op http://subsidiaries.festool.com genoemde ondernemingen) uitsluitend gebruikt ter beantwoording van uw vraag. De gegevens worden niet aan overige externe ondernemingen doorgegeven noch op enigerlei andere wijze voor commerciële doeleinden gebruikt.

2.2. Nieuwsbrief

Wij bieden u de mogelijkheid om via onze nieuwsbrief met ons in contact te blijven. Hiervoor gebruiken we uw e-mailadres en de thema’s waarvoor u belangstelling hebt. In de nieuwsbrief spreken we u aan met de door u opgegeven aanspreekvorm en naam. Om er zeker van te zijn dat een andere persoon u niet voor de nieuwsbrief aangemeld heeft en dat u geen ongewenste e-mails krijgt, ontvangt u een bevestigingsmail op het door u opgegeven e-mailadres. U moet op de link in deze e-mail klikken om uw aanmelding voor de nieuwsbrief te activeren.

Bij het gebruik van de nieuwsbrief wordt het gebruikersgedrag anoniem geanalyseerd, zonder dat er een verband gelegd wordt met een concrete persoon. Hiertoe behoren:

 • Verzonden en afgeleverde mailings
 • Openingen (gemeten, onzichtbaar, totaal)
 • Kliks en openingen per apparaat
 • Kliks, openingen en aflevering in de loop van de tijd
 • Bounces (e-mail kan niet afgeleverd worden)
 • Afmeldingen
 • Frequentie van activiteiten

Alle gegevens worden uitsluitend door Festool GmbH en de aan haar gelieerde ondernemingen (in het bijzonder TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG en de op http://subsidiaries.festool.com genoemde ondernemingen) verzameld en verwerkt. De gegevens worden niet aan overige externe ondernemingen doorgegeven.

De verleende toestemming kan op elk gewenst moment ingetrokken worden. Dit kunt u doen via de link in de nieuwsbrief of via een schrijven aan Festool GmbH (Wertstr. 20, 73240 Wendlingen, Duitsland). U kunt via het tabblad ‘Nieuwsbrief’ ook op elk moment afzonderlijke thema’s voor de nieuwsbrief toevoegen of juist verwijderen, hetgeen overeenkomt met een afmelding voor de nieuwsbrief. Ook onder aan elke nieuwsbrief wordt aangegeven hoe u zich af kunt melden.

2.3. myFestool

U kunt zich aanmelden voor onze gratis dienst ‘myFestool’. Hiermee krijgt u online toegang tot het dienstenpakket van Festool. Voor de aanmelding hebben wij uw voor- en achternaam, uw e-mailadres en adres en de branche van uw bedrijf nodig. Als u in ‘myFestool’ van onze overige diensten gebruikmaakt, moet u wellicht nadere persoonsgegevens (bijv. apparaatgegevens voor SERVICE all-inclusive) verstrekken.

Deze gegevens worden uitsluitend door Festool GmbH en de aan haar gelieerde ondernemingen (in het bijzonder TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG en de op http://subsidiaries.festool.com genoemde ondernemingen) verzameld en verwerkt. De gegevens worden niet aan overige externe ondernemingen doorgegeven.

Om uw myFestool-account te wissen, dient u in te loggen via myFestool en klikt u in het gedeelte ‘Persoonlijke gegevens’ op de link ‘myFestool-account wissen’.

2.4. Informatie aanvragen via het web

Via onze gratis informatieservice kunt u aantrekkelijk aanbiedingen, informatie over noviteiten en tips voor een optimaal gebruik van uw machines ontvangen. Hiervoor hebben we uw bedrijfsnaam, adres en branche en de naam van een contactpersoon nodig.

Deze gegevens worden uitsluitend door Festool GmbH en de aan haar gelieerde ondernemingen (in het bijzonder TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG en de op http://subsidiaries.festool.com genoemde ondernemingen) verzameld en verwerkt. De gegevens worden niet aan overige externe ondernemingen doorgegeven.

2.5. Festool-ideeënplatform

Via het Festool-ideeënplatform kunt u ons uw ideeën voor de verbetering van onze producten doorgeven. Dit kunt u doen via ons contactformulier. Hiervoor hebben we uw contactgegevens en een beschrijving van uw idee nodig. Hierop zijn de bijzondere bepalingen van de daar op te vragen geheimhoudingsverklaring van toepassing.

2.6. Festool-app

Met de Festool-app kunt u belangrijke online functies ook op uw smartphone beheren. Hiertoe behoren het beheer van uw Festool-account, de aanmelding voor SERVICE all-inclusive, een overzicht van de door u geregistreerde apparaten, rechtstreeks contact met Festool en het zoeken van dealers via gps of het zoekformulier. In tegenstelling tot het klassieke gebruik van deze diensten worden hierbij in de regel geen nadere persoonsgegevens verzameld.

Bij het zoeken van een dealer kunt u uw locatiegegevens aangeven. De gebruiker bepaalt zelf of hij zijn locatiegegevens wil verstrekken of dat hij in plaats daarvan een willekeurige locatie invoert.

3. Sociale media

Wij bieden u ook via onze pagina’s op sociale media (Facebook, Twitter en YouTube) uitgebreide ondersteuning en de mogelijkheid om met ons in contact te blijven. Deze sociale media verzamelen zelf persoonsgegevens, bijvoorbeeld via het daar aangemaakte profiel of via zogenaamde sociale plug-ins, die op websites van derden geïmplementeerd worden.

Als u ons via een van deze sociale media een vraag stelt, geven wij hem door aan de betreffende afdeling. De gegevens wordt uitsluitend gebruikt voor de beantwoording van uw vraag en niet doorgegeven aan derden.

Om met ons in contact te kunnen treden via de sociale media, moet u zich bij deze diensten aanmelden. Hiervoor verzamelen, bewaren en gebruiken de voor de betreffende dienst verantwoordelijke bedrijven mogelijk persoonsgegevens. Wij hebben geen invloed op de aard, de omvang en de verwerking van deze gegevens.

Dit betreffen diensten van de volgende Amerikaanse bedrijven:

 • Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS)
 • Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS)
 • Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS)