Toepassingsvoorbeeld afdrukken

Wanden schuren met een langnek-schuurmachine

Grote vlakken schuren behoort tot de dagelijkse praktijk in veel ambachtsgebieden. In dit toepassingsvoorbeeld wordt de werkwijze bij het schuren van wanden en het plafond van een ruimte aan de hand van diverse typische toepassingsgebieden toegelicht. Hierbij wordt een langnek-schuurmachine gebruikt.

  Beschrijving

  In hun dagelijkse werk staan schilders, droogbouwers en stukadoors vaak voor taken waarbij grote vlakken geschuurd of gestuukt, of niet hechtende lagen verwijderd moeten worden. Bijvoorbeeld bij het schuren van wanden na het plamuren. Als men plafonds of wanden schuurt, is het vanwege economische redenen aan te raden om terug te vallen op machines met zo groot mogelijke steunschijfdiameters om de werktijd te minimaliseren of zo kort mogelijk te houden.

  In het volgende toepassingsvoorbeeld wordt beschreven hoe men grote vlakken zoals een wand of plafond met behulp van het Festool PLANEX-systeem kan schuren. Deze handleiding voor het schuren van wanden laat zien hoe men daarbij rationeel en snel kan werken.

  Machines/accessoires

  In dit toepassingsvoorbeeld worden de volgende machines en accessoires aanbevolen:

  Alternatieve machines

  Als alternatief worden de volgende machines en accessoires aanbevolen:

  Voorbereiden/instellen

  • • De langnek-schuurmachine op de stofzuiger aansluiten.
   • Mechanische grendelinrichting door indrukken van de groene knop openen en de afzuigslang met speciale mof over de aansluiting schuiven.
   • Mechanische grendelinrichting weer sluiten.

   +
   De langnek-schuurmachine op de stofzuiger aansluiten
  • • De stroomvoorziening van de langnek-schuurmachine via plug-it-systeem met de mobiele stofzuiger verbinden.
   • Bij gebruik van de originele slang in de PLANEX-set wordt op de mobiele stofzuiger de slangdiameter op stand 36 ingesteld.

   +
   De stroomvoorziening van de langnek-schuurmachine met de mobiele stofzuiger verbinden
  • Schakelaar op de stofzuiger in stand AUTO zetten. Hierdoor start de stofzuiger automatisch bij het inschakelen van de langnek-schuurmachine. Zo kunnen wanden gladgeschuurd worden zonder dat zich stofdeeltjes op het schuurmateriaal verzamelen.

   +
   Schakelaar op de stofzuiger in stand AUTO zetten.
  • Om bij het schuren van wanden op de bouwplaats een veilig steunvlak voor de langnek-schuurmachine te hebben (bijv. voor het wisselen van schuurpapier) is een wandhaak beschikbaar die direct op de mobiele stofzuiger wordt gemonteerd.

   +
   Om bij het schuren van wanden een veilig steunvlak voor de langnek-schuurmachine te hebben, is er een wandhaak beschikbaar.
  • Bij grote plafondoppervlakken wordt een draagharnas aanbevolen. Hierbij heeft de gebruiker het voordeel dat de last van de langnek-schuurmachine niet alleen op armen en schouders, maar over het gehele lichaam wordt verdeeld. Daardoor krijgt de gebruiker een optimale werkondersteuning en realiseert een ergonomisch werken.

   +
   Bij grote plafondoppervlakken wordt een draagharnas aanbevolen.

  Werkwijze

  Droogbouw voegen
  • Bij de droogbouw zijn geen natte bouwmaterialen zoals beton of stuc nodig om wanden op te bouwen, hetgeen een aanzienlijke tijd- en kostenbesparing bij de interieurinrichting en daarmee ook voor het hele bouwplan tot gevolg heeft. Aan alle bouwkundige eisen ten aanzien van warmte-, koude- en geluidsisolatie, en bescherming tegen brand, vocht, straling en schokken kan in de droogbouw worden voldaan.

   Nadat de montage geheel voltooid is, moeten de voegen in de gipskartonplaten met geschikt plamuurmateriaal en eventueel met een wapening afgedicht of geheel overgeplamuurd worden.

   Bij het plamuren van deze voegen kunnen plamuurstrepen of oneffenheden optreden. Deze dienen te worden verwijderd voordat een volgende laag wordt aangebracht.

   +
   Bij de droogbouw zijn geen natte bouwmaterialen zoals beton of stuc nodig om wanden op te bouwen.
  • Als men de geplamuurde voegen wil schuren, moet men als volgt te werk gaan:

   • Schuurschijf STF D225/8 Granat P120 of Granat Net P120 op de steunschijf van de PLANEX aanbrengen. Bij geringe plamuurstrepen of wanneer er direct een volgende laag wordt aangebracht met gepigmenteerd materiaal kan ook een fijnere schuurmateriaalkorrel (P 150, P 180, P 220, etc.) worden gebruikt. Er mogen geen grotere korrels dan P 100 worden gebruikt, omdat dan de bovenste laag van de gipskartonplaten beschadigd raakt.

   • Toerental van de machine op stand 4-6 instellen.

   +
   Schuurschijf Granat op de steunschijf van de PLANEX aanbrengen.
  • • PLANEX op binnenafzuiging zetten.
   • Aanzuigregeling op stand 1 zetten.

   +
   PLANEX op binnenafzuiging zetten.
  • • PLANEX eerst tegen oppervlak houden, dan pas inschakelen.
   • Aanzuigregeling verhogen tot de gewenste aanzuigwerking bereikt is.
   • Schuurmateriaalkorrel passend bij de gewenste oppervlakkwaliteit en met het oog op de nabehandeling van het vlak kiezen. Wanneer wanden hierna worden behangen met structuurbehang is een geringere oppervlakkwaliteit nodig dan wanneer er bijvoorbeeld direct latexverf wordt aangebracht.

   +
   PLANEX eerst tegen oppervlak houden, dan pas inschakelen.

  Werkwijze

  Wand- en plafondvlakken
  • Vaak komt het bij het renoveren voor dat wanden of plafonds van een bouwobject helemaal met pleistermateriaal worden bedekt. Hier ontstaan evenals in de droogbouw plamuurstrepen en oneffenheden die na volledige droging geëgaliseerd moeten worden.

   Hierbij moeten de verschillende materiaaleigenschappen van de plamuur- en pleisterproducten en de instellingen van de PLANEX LHS 225 die hieruit voortvloeien in het oog worden gehouden.

   +
   Als wanden of plafonds van een bouwobject helemaal met pleistermaterialen bedekt zijn, moeten de materiaaleigenschappen van de plamuur- en pleisterproducten en de instellingen van de PLANEX die hieruit voortvloeien in het oog worden gehouden.
  • Zacht en/of goed schuurbaar plamuur- en pleistermateriaal (kant-en-klare plamuur):

   Bij dit materiaal, dat vaak lichte vulstoffen bevat, ontstaat een grote hoeveelheid stof.

   Dit stof kan met de instelmodus Binnenafzuiging niet optimaal worden afgezogen.
   De volgende werkwijze wordt aanbevolen:

   • Schuurschijf STF D225/8 P240 Granat Net of fijner (P320, P400) op de steunschijf van de PLANEX LHS 225 aanbrengen.
   • Toerental van de machine op stand 1-3 instellen.
   • PLANEX op buitenafzuiging zetten.

   +
   Bij materialen die lichte vulstoffen bevatten, ontstaat een grote hoeveelheid stof.
  • • Aanzuigregeling op stand 6 zetten.
   • PLANEX op het vlak plaatsen en inschakelen.
   • Wanden schuren tot de gewenste oppervlakkwaliteit verkregen is.
   Wanneer de aanzuigregeling van de PLANEX open is, zuigt de bypass lucht van buiten aan en is er geen optimale afzuiging direct aan de steunschijf mogelijk.

   Daarom in het algemeen bij het gebruik van de buitenafzuiging de bypass op stand 6 instellen!

   +
   Aanzuigregeling op stand 6 zetten.

  Werkwijze

  Hard en/of moeilijk te schuren plamuurmaterialen
  • Enkele materialen worden na een langere droogtijd (>2 weken) zeer hard en zijn daardoor moeilijk te schuren. In dit geval wordt bij het schuren van wanden als volgt te werk gegaan:

   • Schuurschijf STF D225/8 P100 Granat of Granat Net P100 op de steunschijf van de PLANEX LHS 225 aanbrengen. Bij geringe plamuurstrepen of wanneer er direct een volgende laag wordt aangebracht met gepigmenteerd materiaal kan ook een fijnere schuurmateriaalkorrel (P 120, P 150, P 180, P 220, etc.) worden gebruikt.
   • Toerental van de machine op stand 6 instellen.

   +
   Enkele materialen worden na een langere droogtijd zeer hard en zijn daardoor ook moeilijk te schuren.
  • • PLANEX op binnenafzuiging zetten.
   • Aanzuigregeling op stand 1 zetten.
   • PLANEX op het vlak plaatsen en inschakelen.

   +
   PLANEX op binnenafzuiging zetten.
  • • Aanzuigregeling verhogen tot de gewenste aanzuigwerking bereikt is.

   • Oppervlak bewerken tot de gewenste oppervlakkwaliteit verkregen is.

   +
   Aanzuigregeling verhogen tot de gewenste aanzuigwerking bereikt is.

  Werkwijze

  Overige toepassingen en tips
  • Toepassingen met hoge/lage stofontwikkeling

   Omdat er zeer veel speciale toepassingen (bijv. behangresten verwijderen) zijn en deze niet allemaal afzonderlijk toegelicht kunnen worden, zijn de volgende basisregels voor de instelmogelijkheden bij het schuren van wanden van belang:

   • Bij de bewerking van materiaal waarbij veel stof en of grove schuurdeeltjes vrijkomen (bijv. het afschuren van kwartsverf, niet-hechtende oude lagen, zandmortels, etc.) wordt de buitenafzuiging gebruikt. Zo wordt buiten de steunschijf afgezogen. In combinatie met het netschuurmateriaal Granat Net bereikt men hierbij de beste resultaten.
   • Bij materiaal waarbij weinig schuurstof vrijkomt, kan in principe de binnenafzuiging van PLANEX worden gebruikt (middenopening wordt afgezogen).

   +
   Bij de bewerking van materiaal waarbij veel stof en of grove schuurdeeltjes vrijkomen, wordt de buitenafzuiging gebruikt.
  • Bij afname van het borstelsegment kan met de PLANEX ook direct tot in de aangrenzende hoekbereiken worden gewerkt. Hierdoor komt het moeizame naschuren met de hand te vervallen.

   +
   Bij afname van het borstelsegment kan met de PLANEX ook direct tot in de aangrenzende hoekbereiken worden gewerkt.
  1. Onze toepassingsvoorbeelden en werkresultaten zijn de documentatie van de door ons uitgevoerde stappen. Het zijn individuele voorbeelden en bieden geen garantie of zekerheid dat de gebruiker dezelfde resultaten behaalt. De resultaten hangen van de ervaring en de bekwaamheid van de gebruiker en van de gebruikte materialen af Toepassingsvoorbeelden vervangen de Festool-bedieningshandleiding niet. De aansprakelijkheid voor materiële en juridische correctheid van de informatie, aanwijzingen, toepassingen, met name voor de juistheid, correctheid, vrijheid van intellectuele eigendomsrechten van derden, volledigheid en/of bruikbaarheid is uitgesloten. Schadeclaims van de gebruiker, ongeacht de rechtsgrond, zijn uitgesloten. Deze uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet bij opzet, grove nalatigheid of in gevallen van dwingende wettelijke aansprakelijkheid.

   Wij stellen ons niet aansprakelijk voor gevolgschade.