Gezond werken - ontspannen ademen

Effectieve bescherming van de gezondheid met het juiste systeem

Aan bescherming van de gezondheid en veiligheid tijdens het werken wordt vooral bij kleine bedrijven vaak te weinig aandacht besteed. Het ontbreekt aan tijd, personeel, kennis en bewustwording. Dat terwijl gezond en veilig werken juist erg belangrijk is - voor individuele medewerkers en voor het hele bedrijf. We hebben aan drie experts gevraagd waarom veilig werken en de bescherming van de gezondheid prioriteit moeten hebben in elk schildersbedrijf. Bovendien hebben we hier voor u op een rijtje gezet hoe u in elke situatie heel effectief uw gezondheid beschermt met een perfect afgestemd afzuigsysteem.
De werkdag zit erop, maar u ziet nog een storend detail dat u eigenlijk nog even wilt wegschuren. U hebt de machine al gepakt, maar de werkhandschoenen en de veiligheidsbril zijn al opgeruimd. Een typisch scenario waarbij u heel eventjes uw gezondheid op het spel zet: Omdat het snel moet gebeuren. Omdat het te lang duurt om veiligheidsmiddelen te gebruiken. Of omdat ervaren schilders dat nu eenmaal zo doen. Maar geen van deze drie argumenten telt wanneer er een splinter in uw oog terechtkomt of uw duim bloedt.

Drie experts die de realiteit kennen

De bewustwording van veilig werken en de bescherming van de gezondheid binnen bedrijven is een lastig, maar ook heel gevoelig onderwerp - vooral in kleine bedrijven. Dat is niet alleen een gevoel. Het wordt ook door de cijfers bevestigd. Volgens het European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) is het omgaan met veiligheid en gezondheid op de werkplek "vaak gebrekkig". Werknemers in de kleinste bedrijven lopen vaak een hoger risico op ongevallen op het werk en werkgerelateerde ziekten. De gevolgen liggen voor de hand: één ziektegeval kan het hele bedrijf de kop kosten. Dat klinkt drastisch, maar het is de realiteit. Alexander Hoste, Rolf Stelzle en Philipp Stahl kennen de realiteit. Alexander Hoste komt als expert op het gebied van arbeidsveiligheid bij veel bedrijven. Rolf Stelzle is eigenaar van een schildersbedrijf met 10 medewerkers. En Philipp Stahl, zelf vakschilder, kijkt als applicatietechnicus bij Festool hoe zijn bedrijf schilders het best kan ondersteunen op het gebied van veiligheid, schoon werken en gezondheid.

"Elke euro die wordt geïnvesteerd in veiligheid en gezondheidsbescherming wordt dubbel terugverdiend. Vooral in kleine bedrijven kunnen ziektegevallen een groot gevaar vormen."

Alexander Hoste, expert op het gebied van arbeidsveiligheid

Gezond en veilig hoort vanzelfsprekend te zijn

"Gezonde medewerkers zijn een basisvoorwaarde voor een gezond bedrijf", zegt Rolf Stelzle. "En daarom moeten veiligheid en gezondheidsbescherming zo vanzelfsprekend zijn dat we er helemaal niet meer over hoeven na te denken." Een gezondheidsmanager zoals bij grote bedrijven heeft hij niet. Als eigenaar van het bedrijf zorgt hij er zelf voor. "En het mooie is dat onze medewerkers er zelf veel waarde aan hechten om gezond te werken", vertelt Stelzle: "Ze schuren niet zonder ademhalingsbeschermingsmasker. Ze gaan nooit van huis zonder afzuigsysteem. Bij gevaarlijke werkzaamheden op hoogte gebruiken ze altijd het veiligheidsharnas. En ze komen naar me toe als ze iets nodig hebben."

Gezond werken en zo lang mogelijk gezond blijven

Het is bekend dat werknemers in de bouw tot de beroepsgroepen met het hoogste risico horen. Maar dat betekent niet dat een verhoogd 'beroepsrisico' nu eenmaal bij het werk hoort en je er gewoon op moet vertrouwen dat er niks verkeerd zal gaan. Gezondheidsbescherming vereist de bewustwording dat niemand onkwetsbaar is. En het is ook op de lange termijn de moeite waard om op je gezondheid te letten. Hoe kun je juist kleine bedrijven ervan overtuigen dat ze zich actiever moeten opstellen bij veiligheid en gezondheidsbescherming? "Ik denk dat je mensen duidelijk moet maken dat het niet om de voorschriften gaat die iemand heeft bedacht, maar om mensen", zegt Rolf Stelzle. "Mijn medewerkers zijn mijn belangrijkste kapitaal. Zonder hen kan ik mijn zaak wel sluiten. Daarom gaat het me aan het hart dat ze gezond werken en zo lang mogelijk gezond blijven."

Stofvrij werken volgens systeem

Stof is lastig. Het beperkt het zicht tijdens het werken en verstopt gereedschappen en machines. Het kan zelfs gevaarlijk zijn wanneer stof terechtkomt op plekken waar het schade aanricht: in de luchtwegen van schilders. Uitstekende afzuigsystemen zorgen ervoor dat dit niet gebeurt. Ze zuigen het stof weg waar het ontstaat en het blijft in een afgesloten ruimte totdat het schoon wordt afgevoerd.

Gesloten systeem

Mobiele stofzuiger + SELFCLEAN filterzak (eenmalig gebruik, kartonnen sluiting op de filterzak sluiten, daarna weggooien).

›› Vooral op bouwplaatsen of tijdens het schuren waarbij houtstof vrijkomt is het belangrijk om de juiste stofklasse aan te houden voor stofzuigers.

›› Voor de afzuiging van normale stofhoeveelheden, zoals bij het gebruik van handschuurmachines.

›› Hoogwaardige vliesfilterzak, reinigt zelfstandig stofafzettingen binnen in de filterzak; optimaal gebruik van de inhoud van de filterzak en constant hoge afzuigcapaciteit dankzij SELFCLEAN filterzak; veilige verbinding met antistatische afzuigslang met aansluitmof en draaikoppeling.

Open systeem

Mobiele stofzuiger met AUTOCLEAN-filterreiniging + plasticfolie wegwerpstofzak (eenmalig gebruik, sluiten met meegeleverde tiewrap, weggooien).

›› Tijdens het werken met mineraal stof is het gebruik van een stofzuiger met stofklasse M noodzakelijk.

›› Voor de afzuiging van grotere hoeveelheden stof, vooral wanneer langnek-schuurmachines en renovatiefreesmachines worden gebruikt.

›› Automatische filterreiniging AUTOCLEAN voor constante, krachtige afzuigcapaciteit (door extreme onderdruk wordt het filter nog beter gereinigd); de plasticfolie wegwerpstofzak maakt stofarm weggooien mogelijk.

Tips voor professionele bescherming tegen stof tijdens schilderwerkzaamheden

Schoon is beter. En vooral gezonder. Voor mens en machine. Dat is bekend. Er zijn natuurlijk altijd weer redenen te bedenken waarom stofafzuiging nu even niet lukt. Maar er zijn nog veel meer redenen om tijdens het werk op de gezondheid te letten. Bovendien is er niet veel voor nodig om te zorgen dat stofvrij werken simpel en vanzelfsprekend wordt: Als een paar regels worden gevolgd en een perfect afgestemd afzuigsysteem wordt gebruikt.

Het belangrijkste in één oogopslag

Beschermingsmasker en veiligheidsbril dragen
Om helemaal veilig te zijn, is het raadzaam om bij de afname van zeer stoffige ondergronden of zeer schadelijke materialen een beschermingsmasker te dragen. Een veiligheidsbril beschermt de ogen tegen rondvliegende vuildeeltjes en splinters.

Veilige verbinding
Elk zwak punt vormt een gevaar voor de gezondheid. Daarom moet de verbinding tussen gereedschap en slang goed vast zitten en moet de slang (met de juiste diameter) veilig op de stofzuiger zijn aangesloten.

Stofvrije processen gebruiken
Let er al tijdens het mengen van plamuur op dat er geen stofwolken ontstaan, bijvoorbeeld met de nieuwe MX-afzuiging).

Verbruiksmaterialen op de juiste manier gebruiken
Tijdens het schuren heeft de staat van het schuurmateriaal behoorlijke invloed op de afzuiging. Alleen zo kan het systeem een optimale afzuigcapaciteit behalen.

Geschikte stofzuiger kiezen
Het is van belang de stofklassen van de stofzuiger te kiezen op basis van het materiaal dat wordt bewerkt. De voorkomende soorten stof worden ingedeeld in drie stofklassen: L, M en H.

Stof opzuigen
Werkruimten regelmatig schoonmaken: het opzuigen van stof en spanen wordt aanzienlijk effectiever en doelgerichter dan wegvegen of -blazen.

Gezond en veilig werken is belangrijk

›› Klanten zijn tevreden wanneer u de werklocatie schoonhoudt en het werk sneller af hebt met minimale stofontwikkeling.

›› De veiligheid en gezondheid van medewerkers staat voorop - dit signaal versterkt de betrokkenheid van medewerkers in tijden waarin er een tekort is aan vakmensen.

›› Zieke werknemers kosten het bedrijf veel geld en presteren minder.

›› Met veiligheid en gezondheidsbescherming in uw bedrijf zorgt u ervoor dat uw zakelijke werkzaamheden voldoen aan de geldende voorschriften.

›› BG BAU (Duitse bouwvakbond) stimuleert de aanschaf van de noodzakelijke technische middelen.