Toepassingsvoorbeeld afdrukken

Basis- en tussenschuren: Deuren gecoat met lak op waterbasis afschuren

Door omgevingsinvloeden en natuurlijke slijtage verliezen huis- en kamerdeuren na verloop van tijd hun glans of bladdert de deklaag af. Dit voorbeeld illustreert hoe deuren kunnen worden geschuurd en hoe oude kamerdeuren kunnen worden gerenoveerd om er weer als nieuw uit te zien. Want deuren kunnen snel en schoon met het juiste gereedschap worden afgeschuurd. In de handleiding wordt niet behandeld hoe gerenoveerde deuren van een nieuwe deklaag moeten worden voorzien.
Deuren afschuren

  Beschrijving

  Het milieu- en gezondheidsbewustzijn van de Duitse bevolking is de afgelopen twee decennia aanzienlijk toegenomen.. De consument staat tegenwoordig veel kritischer tegenover oplosmiddelgeuren door de verwerking van verven en lakken dan in de jaren '60 of '70 het geval was. Vooral in gevoelige gebieden zoals kleuterscholen, scholen en ziekenhuizen, maar ook in woon- en kantoorgebouwen, wordt het gebruik van verven en lakken met een hoog oplosmiddelgehalte niet meer geaccepteerd.

  Milieu- en consumentenbescherming is ook een essentiële doelstelling van de Europese Gemeenschap. De Europese VOS-richtlijn (VOS = Volatile Organic Compounds/vluchtige organische oplosmiddelen) vereist bijvoorbeeld een aanzienlijke vermindering van het gebruik van vluchtige oplosmiddelen in verven en lakken. Een dergelijke ingrijpende verandering van de materialen betekent ook een verandering van de lak- en kleureigenschappen. Dit geldt niet alleen voor het applicatieproces en de bestendigheid van de deklagen, maar ook voor de ondergrondvoorbereiding.

  De vorige conventionele systemen (bijv.: alkydharslakken) hebben door hun samenstelling een betere vuleigenschappen dan oplosmiddelarme/oplosmiddelvrije lakken en verven.. Voor de gebruiker betekent dit dat er ook fijnere schuurkorrels moeten worden gebruikt bij de voorbereiding van lakoppervlakken (basis-, vul- en tussenschuren) - omdat schuurgroeven afhankelijk van de glansgraad en kleur van het materiaal in meer of mindere mate zichtbaar worden in het eindproduct. Bovendien kunnen moderne watergedragen laksystemen het schuurmateriaal sterker laten dichtlopen dan de oude oplosmiddelhoudende laksystemen. zaken dan de oude oplosmiddelhoudende laksystemen. 

  Speciaal voor deze lakken heeft Festool een nieuwe generatie schuurmaterialen ontwikkeld, te weten Festool Granat, speciaal voor VOC-laksystemen. Zo kunnen bijvoorbeeld kamerdeuren worden gerenoveerd of deurkozijnen worden afgeschuurd.

  In het volgende toepassingsvoorbeeld wordt beschreven hoe de gebruiker bij: "Reparatie en afschuren van deuren met watergedragen lak" de beproefde kwaliteit van het eindproduct behoudt.

  Machines/accessoires

  In dit toepassingsvoorbeeld worden de volgende machines en accessoires aanbevolen:

  Alternatieve machines

  Als alternatief kan ook het schuurmateriaal Granat Net worden gebruikt.
  Tip: Bij gebruik van netschuurmateriaal moet een Protection Pad worden toegepast. 

  Handelwijze

  • Wie een deurkozijn wil schuren of kamerdeuren wil opknappen, moet de volgende stappen volgen bij het aan-/afschuren (zie ook de technische specificaties van uw lakfabrikant!):

   • Oude laklaag van de houten deur afschuren (als de toestand van de deuren dit vereist)
   • Vullen/gronden van de oppervlakken
   • Tussenschuren van vulmateriaal/grondverf
   • Plamuren (indien nodig)
   • Tussenlaag
   • Tussenschuren
   • Toplaag
   De afzonderlijke punten worden hieronder kort behandeld.

   +
   Oude laklaag afschuren
  • Oude laklaag van de kamerdeuren afschuren:

   • De roterende excentrische schuurmachine ROTEX op een mobiele stofzuiger aansluiten.
   • Schuurpapier Granat P80 (ook grover indien nodig) op de steunschijf aanbrengen.
   • ROTEX op grof schuren (combibaan) instellen.

   +
   Grof schuren instellen
  • Machine inschakelen en gelijkmatig over de deuren geleiden tot de oude lak er af is geschuurd. 
   Machine omschakelen naar fijnschuren en met Granat P120 afschuren.

   +
   Op fijnschuren omschakelen
  • Voor de sponningen van de deuren wordt een vlakschuurmachine of een lineaire schuurmachine gebruikt.

   +
   Sponningen van de deuren
  • Nadat de oppervlakken volgens de technische specificatie van uw lakfabrikant van vulmateriaal zijn voorzien/voorgelakt, worden ze voor de eerste keer tussengeschuurd om de woningdeuren te renoveren:

   Tussenschuren van vulmateriaal/voorlak:

   • Bij het tussenschuren van de deuren gaat het niet om de hechting van een vervolglaag maar om de egalisatie van spuit-, rol- of kwaststructuren die bij het lakken zijn ontstaan.
   • Excenterschuurmachine op een mobiele stofzuiger aansluiten.
   • Schuurpapier Granat P 240 op de steunschijf van de excenterschuurmachine aanbrengen.
   • Gelijkmatige verdeling van het controlepoeder over het gelakte oppervlak.

   +
   Eerste keer tussenschuren
  • Zodra het controlepoeder niet meer zichtbaar is, is het schuren van het oppervlak voltooid. Machine inschakelen en gelijkmatig over het oppervlak geleiden tot er geen controlepoeder meer zichtbaar is.

   +
   Controlepoeder afschuren
  • Mocht het schuurmateriaal tijdens het werk dichtlopen, dan wordt het toerental van de machine verlaagd. Dit zogenoemde "Clogging" ontstaat tijdens de verwarming van lak en kan tot het dichtlopen van het schuurmateriaal leiden.

   +
   Dichtlopen van het schuurmateriaal
  • Diepere gaten of beschadigingen (die niet zonder het doorschuren van het vulmateriaal kunnen worden geëgaliseerd), worden met plamuur gevuld, verwijderd en na droging met een excenterschuurmachine en Granat P 240 nageschuurd.

   +
   Gaten met plamuur vullen
  • Nadat de tussenlaag grondig is gedroogd en kan worden geschuurd, volgt het tussenschuren:

   Afhankelijk van de bereikte oppervlaktestructuur zijn verschillende werkmethoden mogelijk.

   Als de kwast-, rol- of spuitstructuur (ook wel sinaasappelhuid genoemd) zichtbaar is, gaat u als volgt te werk:

   • Excenterschuurmachine op een mobiele stofzuiger aansluiten.
   • Schuurpapier Granat P 320 op de steunschijf van de excenterschuurmachine aanbrengen.
   • Machine inschakelen en gelijkmatig over het oppervlak geleiden tot de structuur van de borstel, rol of spuitbus is geëgaliseerd.

   +
   zichtbare kwast-, rol- of spuitstructuur
  • Om doorschuren van de deklaklaag te voorkomen, moet via de applicatietechniek en de lakinstelling het applicatieproces zodanig worden geoptimaliseerd dat slechts minimale structuren in de deklaag bij het tussenschuren geëgaliseerd hoeven te worden.

   +
   Toerental van de machine verlagen
  • Mochten de gelakte oppervlakken homogeen zijn (geen structuren), dan kunnen de deuren bij het afschuren als volgt worden bewerkt: 

   • Excenterschuurmachine op een mobiele stofzuiger aansluiten.
   • Granat P400 op de steunschijf van de excenterschuurmachine aanbrengen en gelijkmatig de deuren opschuren, zonder daarbij druk uit te oefenen.
   • De sponningen worden met handschuurmateriaal (niet machinaal) gelijkmatig opgeschuurd.
   • Na het stofvrij maken van de oppervlakken kan met de toplaag worden begonnen.

   +
   Handschuurmateriaal