Toepassingsvoorbeeld afdrukken

Hout rustiek structureren met de schaaf

Speciale toepassing met de schaaf HL 850 EB
Als u een rustiek oppervlak op meubels of werkstukken wilt creëren, kan deze van een speciale structuur worden voorzien. Dit toepassingsvoorbeeld laat zien hoe hout structureren met een schaafmachine in zijn werk gaat en hoe u daarbij te werk gaat. Verschillende schaafkoppen dragen eraan bij om bijv. gelijkmatige lijnen in het materiaal te trekken en het oppervlak naar wens te bewerken.
Hout structureren

  Beschrijving

  Gestructureerde rustieke oppervlakken zijn momenteel steeds meer in opkomst. De rustieke optiek onderstreept hierbij het massief houten karakter bij meubels en in de binnenafbouw. 
  Wie voor de taak staat een dergelijk project te realiseren, beschikt met de Festool HL 850 EB over een elektrisch gereedschap dat met drie verschillende schaafkoppen voor structureren kan worden uitgerust. In dit toepassingsvoorbeeld moeten verschillende vormgevingsmogelijkheden worden aangetoond.

  Machines/accessoires

  Wij raden aan om een afzuigapparaat met een groot opnamereservoir te gebruiken, bijv. de Festool CLEANTEC CTM 36 E. Dit apparaat kan voor de opname van de schaafspanen met een voorafscheider worden uitgerust, dat is op den duur economischer dan SELFCLEAN-filterzakken.

  Voorbereiden/instellen

  • De geselecteerde rustieke schaafkop wordt overeenkomstig de bedieningshandleiding vervangen. 

   +
   Rustieke schaafkop vervangen
  • Belangrijk: Bij de bevestiging moet altijd ook de spanflens worden gemonteerd. 

   +
   Spanflens monteren
  • De spaandikte mag niet op meer dan 0,0 mm worden ingesteld omdat de rustieke messen 1,5 mm over de schaafzool uitsteken. Daartoe wordt de snijdieptebegrenzing aan de zijkant van de schaaf vastgeschroefd. 

   +
   De snijdieptebegrenzing vastschroeven
  • De steunvoet wordt door zijdelings verschuiven in de bovenste positie vastgezet.

   +
   Steunvoet vastzetten

  Handelwijze

  • Het uiteenlopende gebruik en verschillende werkrichtingen maken individuele en optisch aantrekkelijke vormgevingsmogelijkheden bij het structureren van het oppervlak mogelijk. Deze worden hier aan de hand van verschillende voorbeelden uitgelegd. 

   +
   Het oppervlak structureren
  • Het met de hand bewerkte effect ontstaat met de schaafkop rustieke golf, HK 82 RW. De schaaf wordt daarbij onregelmatig en in verschillende richtingen geplaatst en er worden alleen korte schaafbewegingen uitgevoerd. 

   +
   Met de hand bewerkt effect
  • Een sterk verweerd effect ontstaat met de schaafkop rustiek fijn, HK 82 RF. Daarbij wordt de schaaf met golvende bewegingen in vezelrichting gebruikt. Het effect kan nog door borstels worden versterkt.

   +
   Verweerd effect
  • Door het diagonale gebruik van de schaaf tegen de vezelrichting in kan met de hierboven genoemde schaafkop een totaal ander effect worden bereikt. 

   +
   Diagonaal gebruik van de schaaf
  • Met de derde schaafkop, schaafkop rustiek grof, HK 82 RG is de handelwijze hetzelfde als bij de schaafkop rustiek fijn, HK 82 RF. Maar het ontstane schaafbeeld komt overeen een oppervlak zoals het bij het werken met een ruweblokschaaf ontstaat. 

   +
   Schaafbeeld zoals het bij het werken met een ruweblokschaaf ontstaat
  • Hier is het hout weer diagonaal gestructureerd. Waarmee u een met de hand voorbewerkte optiek kunt bereiken. 

   +
   Diagonaal structureren
  1. Onze toepassingsvoorbeelden en werkresultaten zijn de documentatie van de door ons uitgevoerde stappen. Het zijn individuele voorbeelden en bieden geen garantie of zekerheid dat de gebruiker dezelfde resultaten behaalt. De resultaten hangen van de ervaring en de bekwaamheid van de gebruiker en van de gebruikte materialen af Toepassingsvoorbeelden vervangen de Festool-bedieningshandleiding niet. De aansprakelijkheid voor materiële en juridische correctheid van de informatie, aanwijzingen, toepassingen, met name voor de juistheid, correctheid, vrijheid van intellectuele eigendomsrechten van derden, volledigheid en/of bruikbaarheid is uitgesloten. Schadeclaims van de gebruiker, ongeacht de rechtsgrond, zijn uitgesloten. Deze uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet bij opzet, grove nalatigheid of in gevallen van dwingende wettelijke aansprakelijkheid.

   Wij stellen ons niet aansprakelijk voor gevolgschade.