Toepassingsvoorbeeld afdrukken

Houtframes verbinden met DOMINO-stenen

Houtframes zijn met het DOMINO-verbindingssysteem heel eenvoudig en op maat te maken. Door diverse doorsneden, houtsoorten en afmetingen is een individuele vormgeving mogelijk. Dit toepassingsvoorbeeld licht toe hoe u bij frameverbindingen de machine instelt en de DOMINO-stenen kunt infrezen.

  Beschrijving

  De toepassingen van het DOMINO verbindingssysteem zijn bijna onbegrensd. En ongecompliceerd: Al met één DOMINO-steen is één hoek van het houtframe draaiveilig en stabiel verbonden – zo zorgt u in een handomdraai voor aantrekkelijke meubelfronten.

  Met de kleine DOMINO-frees kunnen met name bij meubelverbindingen zeer kleine DOMINO-stenen gebruikt en daardoor ook zeer kleine lijsten of smalle frames verwerkt worden.

  Met de freesmachine DOMINO XL daarentegen kunt u op dezelfde manier stabiele frameverbindingen maken voor bijvoorbeeld bedden, tafels of binnendeuren. Door de grotere mogelijke freesdiepte is de freesmachine DOMINO XL ook geschikt voor contraverbindingen. In de volgende voorbeelden zijn enkele van deze verbindingsmogelijkheden te zien.

  Machines/accessoires

  In dit toepassingsvoorbeeld worden de volgende machines en accessoires aanbevolen:

  Werkwijze

  Voorbeeld A: Frameverbinding verstek
  • In dit voorbeeld gebruiken we DOMINO-stenen van 5 x 30 mm. Stel hiertoe de freesdiepte in op 15 mm.

   +
   Freesdiepte op 15 mm instellen.
  • Kies de freeshoogte in overeenstemming met het werkstuk. In dit voorbeeld heeft het frame een dikte van 20 mm. Stel daarom op de DF 500 de freeshoogte in op 20 mm. De breedte van het frame bedraagt in dit voorbeeld 60 mm.

   +
   De freeshoogte kiest u in overeenstemming met het werkstuk
  • Voor maximale stabiliteit gebruiken we per hoekverbinding twee DOMINO-stenen. Plaats de frees op het versteksnijvlak en beweeg met de aanslagnok voorzichtig zijwaarts tegen de rand van het verstek. Frees het eerste freesgat precies op maat.

   +
   Voor maximale stabiliteit gebruiken we per hoekverbinding twee DOMINO-stenen
  • Voor het tweede freesgat tekent u de positie af of verplaatst u de machine aan de buitenzijde over het oppervlak tegen de rand van het verstek. Dit freesgat kunt u net zoals het eerste gat precies op maat frezen. Dit vergroot de stabiliteit van de verbinding, maar vereist wel dat er nauwkeurig gefreesd wordt. U kunt het tweede gat ook met speling frezen. In dit geval moet u voor de verbinding wel voldoende lijm gebruiken. Op deze wijze freest u alle freesgaten in alle vier de framelijsten.

   +
   Voor het tweede freesgat tekent u de positie af of verplaatst u de machine aan de buitenzijde over het oppervlak tegen de rand van het verstek
  • Plaats de DOMINO-stenen met voldoende lijm eenzijdig in de verbinding van het houtframe.

   +
   De DOMINO-stenen met voldoende lijm plaatsen
  • Zet vervolgens de framelijsten in elkaar en druk ze tegen elkaar met lijmtangen.

   +
   Vervolgens de framelijsten in elkaar zetten

  Werkwijze

  Voorbeeld B: Frameverbinding stomp
  • Bij het verbinden van framelijsten zonder verstek, dus bij stompe houtframeverbindingen, gaat u zoveel mogelijk als in het eerste voorbeeld te werk. In dit voorbeeld beschrijven we een andere mogelijkheid voor het plaatsen van de DOMINO-frees tegen het werkstuk.

   +
   Verbinden van framelijsten zonder verstek
  • Stel de freeshoogte in overeenkomstig de dikte van uw werkstuk; als freesdiepte kiest u de halve lengte van de DOMINO-steen. U freest de freesgaten allebei met de gatbreedte precies op maat. In plaats daarvan kunt u ook het tweede gat al met speling frezen.

   +
   Stel de freeshoogte analoog aan de dikte van uw werkstuk in
  • De freesgaten kunnen behalve via het aftekenen of het aanslagsysteem ook met behulp van de schaalverdeling in het kijkvenster geplaatst worden. In ons geval is dat 15 mm van de buitenrand verwijderd. Hiertoe plaatst u de schaalverdeling bij het merkteken voor 15 mm tegen de rand van het werkstuk.

   +
   De freesgaten via het aftekenen of het aanslagsysteem plaatsen
  • Het tweede freesgat wordt hier met behulp van de aanslagnok geplaatst. Op deze manier is het mogelijk om twee DOMINO-stenen naast elkaar - uitgaande van slechts één referentierand - te positioneren.

   +
   Het tweede freesgat wordt hier met behulp van de aanslagnok geplaatst
  • Tip: Bij het gebruik van de aanslagklinken is de werkstukrand in het driehoekige kijkvenster van de DOMINO-frees zichtbaar.

   +
   Bij het gebruik van de aanslagklinken is de werkstukrand in het driehoekige kijkvenster zichtbaar
  • Frees de gaten voor alle vier de framelijsten op deze wijze. Bij twee van de framelijsten freest u niet in de kopse kant van het werkstuk, maar in de zijkant.

   +
   Frees de gaten voor alle vier de framelijsten op deze wijze
  • Verlijm nu de framelijsten en druk de delen eventueel met schroefklemmen en lijmtangen tegen elkaar.

   +
   Verlijm nu de framelijsten
  • Tip: Als de lijsten van het houtframe daarna van een sponning of gleuf voorzien moet worden, moet bij het frezen van de gaten de sponningdiepte er vooraf bij opgeteld worden. Hiermee zit de DOMINO-steen ondanks de sponning (waarbij een gedeelte van de diepte van het gat wegvalt) later in het midden.

   +
   Als de lijsten van het houtframe daarna van een sponning of gleuf voorzien moet worden, moet bij het frezen van de gaten de sponningdiepte er vooraf bij opgeteld worden

  Werkwijze

  Voorbeeld C: Stabiele frameverbinding met de DOMINO XL
  • Voor stabiele houtframeverbindingen zoals bij deuren werkt u met de DOMINO XL. Hiermee kunnen grotere DOMINO-stenen voor nog meer stabiliteit verwerkt worden. In dit voorbeeld wordt een deurkozijn met contrasponning aan de binnenzijde en extra verbinding gemaakt. Het unieke karakter van de DOMINO-frezen blijkt uit het feit dat u de freesgaten ook na het maken van de sponning nog kunt plaatsen. Dit is bijvoorbeeld niet mogelijk met een klassieke boormachine voor traditionele deuvelverbindingen vanwege het ontbrekende steunstuk. Deze zogenoemde contraverbinding vereist kleine bijzonderheden bij de freesdiepte-instelling. Deze worden hierna uitgelegd.

   +
   Voor stabiele houtframeverbindingen werkt u met de DOMINO XL
  • Tip: Vanwege de contraverbinding kan ondanks de maximale freesdiepte van 70 mm van de DF 700 de DOMINO-steen van 14 x 140 mm niet gebruikt worden. De maximaal mogelijke standaardsteen is dus de 14 x 100 mm. Als u echter de maximale freesdiepte wilt benutten en de DOMINO-steen zelf precies op de maximummaat wilt maken, is dit mogelijk als u de stokken op de bijbehorende lengte snijdt en zelf de perfecte maat maakt.

   +
   Stokken op de passende lengte snijden
  • Teken de gewenste positie van de DOMINO-stenen af en maak daarbij gebruik van het kijkvenster. Frees in beide werkstukdelen met de maximale freesdiepte (elk 70 mm) met de 14-mm-frees. Aan de kopse kant van het hout maakt u beide freesgaten met de gatbreedte precies op maat. Hierin worden later de DOMINO-stenen eerst verlijmd, zodat ze perfect passen. De freeshoogte bedraagt wederom de halve werkstukdikte (in dit voorbeeld 40 mm; d.w.z. de freeshoogte-instelling is 20 mm).

   +
   Teken de gewenste positie van de DOMINO-stenen af en maak daarbij gebruik van het kijkvenster
  • In de langslijst plaatst u de freesgaten eveneens met een freesdiepte van 70 mm. Maak hierbij het eerste gat precies op maat, het tweede gat als langgat met speling. Ga bij de overige langs- en dwarslijsten hetzelfde te werk.

   +
   In de langslijst plaatst u de freesgaten eveneens met een freesdiepte van 70 mm
  • Zaag nu de DOMINO-stenen precies op maat van de stok. In dit voorbeeld bedraagt de nominale DOMINO-steenlengte 115 mm: Dit wordt berekend uit 2 x de freesdiepte van 70 mm = 140 mm minus de contraverbinding van 25 mm = 115 mm. Zaag de steen enkele millimeters korter, d.w.z. op 112 mm. Daardoor is er later voldoende ruimte voor de lijm.

   +
   De DOMINO-stenen precies op maat van de stok zagen
  • Kant de DOMINO-steen aan de randen iets af met een schuurblok. Daardoor kunnen de losse delen aanzienlijk eenvoudiger ingepast worden.

   +
   Kant de DOMINO-steen aan de randen iets af met een schuurblok
  • Sla vervolgens de DOMINO-stenen tot aan de aanslag en met toevoeging van lijm in de freesgaten in het kopse hout. Zet nu de dwars- en langslijst met behulp van schroefklemmen vast en verlijm de verbinding. Zo kunt u ook zeer stabiele houtframes met een handmachine verbinden.

   +
   De DOMINO-stenen tot aan de aanslag en met toevoeging van lijm in de freesgaten in het kopse hout inslaan
  1. Onze toepassingsvoorbeelden en werkresultaten zijn de documentatie van de door ons uitgevoerde stappen. Het zijn individuele voorbeelden en bieden geen garantie of zekerheid dat de gebruiker dezelfde resultaten behaalt. De resultaten hangen van de ervaring en de bekwaamheid van de gebruiker en van de gebruikte materialen af Toepassingsvoorbeelden vervangen de Festool-bedieningshandleiding niet. De aansprakelijkheid voor materiële en juridische correctheid van de informatie, aanwijzingen, toepassingen, met name voor de juistheid, correctheid, vrijheid van intellectuele eigendomsrechten van derden, volledigheid en/of bruikbaarheid is uitgesloten. Schadeclaims van de gebruiker, ongeacht de rechtsgrond, zijn uitgesloten. Deze uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet bij opzet, grove nalatigheid of in gevallen van dwingende wettelijke aansprakelijkheid.

   Wij stellen ons niet aansprakelijk voor gevolgschade.