Toepassingsvoorbeeld afdrukken

Houtverbindingen maken: Frees balkverbindingsstukken in met de freessjabloon en bovenfrees

Speciale toepassing met MFS en OF 2200
In dit toepassingsvoorbeeld wordt met het Festool-systeem gedemonstreerd hoe houtverbindingen snel en exact met behulp van balkverbindingsstukken worden gemaakt. De voorbereiding van de bovenfrees, de installatie van de freessjabloon en het uitfrezen en verbinden van de houten balken zonder zichtbare schroeven wordt stap voor stap uitgelegd. Deze handelwijze is bijzonder goed geschikt als meerdere verbindingen moeten worden gemaakt, want met het Festool-systeem kunnen herhaald nauwkeurige houtverbindingen worden gefreesd. 
Houtverbindingen maken

  Beschrijving

  Niet-zichtbare balkverbindingen worden in de houtbouw vaak gebruikt. Daarbij is er een groot aantal verschillende verbindingsmiddelen om houtverbindingen te maken. Deze moeten nauwkeurig en exact worden ingefreesd om een maatzuivere verbinding te garanderen. Een bovenfrees in combinatie met een multifreessjabloon is bijzonder goed geschikt om balken onzichtbaar te verbinden. Met het Festool-systeem kunnen houten balken zonder zichtbare schroeven snel en exact worden verbonden. Dit biedt vooral voordelen als een groot aantal verbindingen moet worden gefreesd. In dit toepassingsvoorbeeld wordt een handelwijze voor exact en herhaalbaar infrezen van niet-zichtbare balkverbindingen voorgesteld. 

  Machines/accessoires

  In dit toepassingsvoorbeeld worden de volgende machines en de volgende accessoires aanbevolen:

  Alternatieve mogelijkheden

  Als alternatief worden de volgende machines en accessoires aanbevolen:

  Voorbereiden/instellen

  • Voor het infrezen van de balkverbindingsstukken moeten eerst de groeffrees en kopieerring in de bovenfrees worden gemonteerd. Als alternatief kan een andere loopzool worden gebruikt. 

   +
   De groeffrees en kopieerring in de bovenfrees monteren
  • Stel de multifreessjabloon op de breedte van de in te frezen balkverbindingsstukken in. 

   Voor het werken met de sjabloon geldt: Breedte van de verbindingsstukken vermeerderd met het verschil tussen de kopieerringdiameter en freesdiameter. Hier: 60 mm + (30 mm - 18 mm) = 72 mm.

    

   +
   Multifreessjabloon instellen
  • Plaats de verbindingsstukken in de sjabloon. 

   +
   Verbindingsstukken plaatsen
  • Tel bij de breedte van de verbindingsstukken de verschilwaarde (hier 12 mm) op, lees deze waarde af op de schaal van de freessjabloon en fixeer de verbindingsstukken dienovereenkomstig. De lengte van de freessjabloon richt zich naar de lengte van de verbindingsstukken vermeerderd met ca. 30 mm. Deze meerlengte is nodig om beter met de frees in het materiaal te kunnen bewegen.

   +
   Meerlengte
  • De beide hoekaanslagen worden parallel aan de breedteas gemonteerd, het is het gemakkelijkst om de instelling direct op het werkstuk uit te voeren. De smalle sjabloonrand moet hier 6 mm ((kopieerringdiameter - freesdiameter)/2 = ((30 mm -18 mm)/2 = 6 mm) afstand tot de freeskant hebben. Voor het fixeren van de sjabloon op de randligger worden de beide snelspanklemmen ingeschoven. 

   +
   Hoekaanslagen monteren
  • Nu is de sjabloon gereed en deze kan zeer snel op de asmarkering op de randligger worden geplaatst en na de frezing net zo snel naar de volgende positie worden geschoven.

   +
   Sjabloon plaatsen

  Handelwijze

  • Voor het maken van houtverbindingen moet de bovenfrees worden geplaatst en de diepte worden ingesteld. Nadat de mobiele stofzuiger op de bovenfrees is aangesloten, kan nu met het frezen worden begonnen.
   Het wordt aangeraden om kort aan de rechterrand in te frezen om uitscheuringen aan de bovenrand te voorkomen.

   +
   Diepte van de frees instellen
  • Beweeg de frees er vervolgens weer uit en frees de houtverbindingen langs de linkerrand met de klok mee. Frees daarna het materiaal binnenin uit.

   +
   materiaal uitfrezen
  • Na het frezen van de houtverbindingen worden de verbindingsstukken met de juiste schroeven gemonteerd.

   +
   Verbindingsstukken met schroeven monteren
  • Het maken van houtverbindingen is met het Festool-systeem probleemloos mogelijk. Het resultaat is een niet-zichtbare balkverbinding die exact, snel en herhaalbaar is ingefreesd en gemonteerd.

   +
   Niet-zichtbare balkverbinding
  1. Onze toepassingsvoorbeelden en werkresultaten zijn de documentatie van de door ons uitgevoerde stappen. Het zijn individuele voorbeelden en bieden geen garantie of zekerheid dat de gebruiker dezelfde resultaten behaalt. De resultaten hangen van de ervaring en de bekwaamheid van de gebruiker en van de gebruikte materialen af Toepassingsvoorbeelden vervangen de Festool-bedieningshandleiding niet. De aansprakelijkheid voor materiële en juridische correctheid van de informatie, aanwijzingen, toepassingen, met name voor de juistheid, correctheid, vrijheid van intellectuele eigendomsrechten van derden, volledigheid en/of bruikbaarheid is uitgesloten. Schadeclaims van de gebruiker, ongeacht de rechtsgrond, zijn uitgesloten. Deze uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet bij opzet, grove nalatigheid of in gevallen van dwingende wettelijke aansprakelijkheid.

   Wij stellen ons niet aansprakelijk voor gevolgschade.