Toepassingsvoorbeeld afdrukken

De invalsnede met de handcirkelzaag

Aan de hand van het voorbeeld van een uitsnijding voor een ventilatierooster
Uitsnijdingen met de handcirkelzaag vormen een belangrijk onderdeel bij het maken van een groot aantal meubelstukken. Hoe u een dergelijke invalsnede precies maakt, maakt dit toepassingsvoorbeeld duidelijk aan de hand van de montage van een ventilatierooster. Maar dezelfde handelwijze kan ook voor kookplaten, monitoren of soortgelijke elementen worden gebruikt. Het eigenlijke plaatsen en bevestigen van het ventilatierooster wordt hierbij niet nader uitgelegd.
Invalsnede

  Beschrijving

  De inbouw van in de handel gebruikelijke ventilatieroosters is doorgaans zeer eenvoudig. Alleen de vereiste invalsneden met de handcirkelzaag zijn niet helemaal ongevaarlijk. In dit toepassingsvoorbeeld moet daarom de veilige aanmaak van een uitsnijding voor een ventilatierooster in een bestaand houtlichaam worden beschreven. Voor de invalsnede zijn een decoupeerzaag en een handcirkelzaag met bijbehorend zaagblad nodig.

  Machines/accessoires

  In dit toepassingsvoorbeeld worden de volgende machines en de volgende accessoires aanbevolen:

  Voorbereiden/instellen

  • Eerst wordt de positie van de uitsnijding vastgelegd en op de ondergrond gemarkeerd. 

   +
   Uitsnijding aftekenen
  • Daarna vindt de instelling van de geleiderail plaats. Omdat meerdere zaagsnede met dezelfde lengte nodig zijn, wordt met de snelspanner en de bijbehorende aanslagen gewerkt. 
   Na het plaatsen van de geleiderail en het afstellen op de afgetekende lijn wordt de geleiderail met de snelspanner gefixeerd. 

   +
   Geleiderail instellen
  • Vervolgens wordt de invalcirkelzaagmachine op de rail geplaatst en de diepteaanslag op de maximale zaagdiepte ingesteld. 

   +
   Handcirkelzaag plaatsen
  • De markering op de machine wordt precies boven de markering op het werkstuk geschoven. 

   +
   Op markering letten
  • Een in de rechterhoek gezaagd stuk hout kan er als hulp worden bijgehaald.

   +
   Houtstuk als hulpmiddel
  • Met de terugslagstop wordt de startpositie ingesteld en voorkomen dat de zaag bij het invallen naar boven en achteren kan uitwijken. Schuif de terugslagstop naar de grondplaat van de zaag en draai deze vast

   +
   Terugslagstop
  • Aan de voorkant kan op zicht worden gezaagd. 

   +
   Op zicht zagen
  • Als alternatief wordt ook aan de voorkant volgens dezelfde handelwijze een aanslag bevestigd. Het voordeel bij de laatste handelwijze is dat op deze wijze bij de invalsnede altijd dezelfde zaaglengte wordt bereikt en door de aanslag niet te ver kan worden gezaagd.

   +
   Aanslag aan de voorkant bevestigen

  Handelwijze

  • Leg nu voor de invalsnede de handcirkelzaag bij het invallen tegen de achterste aanslag aan, schakel deze in en laat deze dan langzaam in het materiaal invallen. 

   +
   Handcirkelzaag aanleggen
  • Zaag nu ook langzaam tot aan de tweede aanslag en laat aan het einde voorzichtig uitvallen. Herhaal deze handelwijze zo vaak als u wilt.

   +
   Tot aan de tweede aanslag zagen
  • In de volgende stap worden met de decoupeerzaag de korte zijden gezaagd omdat deze voor een invalsnede met de handcirkelzaag niet lang genoeg zijn. Bovendien is het vereist om de invalsnede op de hoeken met de decoupeerzaag te voltooien. Zo bereikt u in korte tijd een perfecte uitsnijding die past bij het uitgezochte ventilatierooster.

   +
   Uitsnijding met decoupeerzaag
  • Na de succesvolle invalsnede wordt ten slotte het ventilatierooster geplaatst. Festool-machines en -accessoires zorgen ervoor dat ook hierbij in korte tijd een perfect resultaat wordt behaald.

   +
   Ventilatierooster plaatsen
  1. Onze toepassingsvoorbeelden en werkresultaten zijn de documentatie van de door ons uitgevoerde stappen. Het zijn individuele voorbeelden en bieden geen garantie of zekerheid dat de gebruiker dezelfde resultaten behaalt. De resultaten hangen van de ervaring en de bekwaamheid van de gebruiker en van de gebruikte materialen af Toepassingsvoorbeelden vervangen de Festool-bedieningshandleiding niet. De aansprakelijkheid voor materiële en juridische correctheid van de informatie, aanwijzingen, toepassingen, met name voor de juistheid, correctheid, vrijheid van intellectuele eigendomsrechten van derden, volledigheid en/of bruikbaarheid is uitgesloten. Schadeclaims van de gebruiker, ongeacht de rechtsgrond, zijn uitgesloten. Deze uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet bij opzet, grove nalatigheid of in gevallen van dwingende wettelijke aansprakelijkheid.

   Wij stellen ons niet aansprakelijk voor gevolgschade.