Toepassingsvoorbeeld afdrukken

Luifel uit hout zelf bouwen

In het volgende toepassingsvoorbeeld wordt een luifel uit hout voor een huisingangsdeur gemaakt. Voor het schrijnwerk wordt hoofdzakelijk de cirkelzaagmachine HK 132 met diverse opzetstukken zoals de groef- en afplatvoorziening gebruikt. Voor de diverse verbindingen wordt de DOMINO XL gebruikt.

  Beschrijving

  Een luifel maken

  Een luifel uit hout beschermt de voordeur en draagt in belangrijke mate bij aan het karakter van een huis. Het maken vereist afhankelijk van de uitvoering en luifelvorm een zekere basiskennis van het timmermansvak. In dit toepassingsvoorbeeld wordt de bediening van de machines en de toepassingen beschreven. Het noodzakelijke aftekenen van de bewerkingsstappen maakt geen deel uit van dit toepassingsvoorbeeld.

  Materiaallijst

  • Het materiaal is afhankelijk van de constructie en wordt overeenkomstig gekozen
  • Voor de basisconstructie worden 10x10 cm dwarssneden gebruikt
  • Voor de spanten worden 8x12 cm houtdelen gebruikt
  • Voor de hoekkeperspanten worden 10x16 cm houtdelen gebruikt

  Machines/accessoires

  In dit toepassingsvoorbeeld worden de volgende machines en accessoires aanbevolen:

  Voorbereiden/instellen

  • Houtdelen voor de basisconstructie aftekenen en ontwerpen

   De houtdelen voor het basisframe en de twee stijlen worden volgens tekening afgetekend en op bokken gelegd.

   +
   Houtdelen klaarleggen
  • Handcirkelzaag voorbereiden

   Voor het op maat zagen van de houtdelen wordt de HK 132 gebruikt. Om later de geleiderail te gebruiken, wordt de parallelaanslag aan de motorzijde gemonteerd en geheel tegen de machinetafel geschoven en vastgezet. In deze positie kan de zaagwijzer van de GC 1000-WA worden gebruikt.

   +
   Handcirkelzaag voorbereiden
  • Geleiderail aanleggen

   De geleiderail wordt met de zaagwijzer uitgerust en gemonteerd.

   +
   Geleiderail aanleggen
  • De juiste positie van de geleiderail wordt via de zaagwijzer bepaald. In dit geval moet een afzaging met 0° gebeuren. Na het uitlijnen kan de rail met lijmtangen vastgezet worden.

   +
   Uitlijnen

  Werkwijze

  • Op maat zagen met de HK 132

   De handcirkelzaag wordt nu via de parallelaanslag door de rail exact geleid. Op de zaagwijzer van de machine kan de juiste positie worden gecontroleerd. De zaagdiepte wordt op 12,5 cm ingesteld.

   +
   Zagen
  • Op maat zagen met de HK 132

   Zaagactie uitvoeren en de werkwijze voor alle noodzakelijke 90°-zaagsneden herhalen.

   +
   Zagen
  • Afplattingen maken met de HK 132

   De houtdelen van het basisframe moeten, zoals op de afbeelding te zien is, van overlappingen (10 cm breed) worden voorzien. Om deze te maken wordt de HK 132 uitgerust met de afplatvoorziening. Hiermee kunnen afplattingen tot een diepte van 80 mm worden gemaakt. De freesbreedte bedraagt 50 mm. Voor andere afplattingen moet de machine passend omgezet worden.

   +
   Afplattingen maken
  • Uitlijnen van de geleiderail

   Bij het gebruik van de afplatkop op de HK 132 moet de machine beslist via een geleiderail geleid worden! 
   Tip: Voor het exact uitlijnen van de rail is voor deze werkzaamheden de hoekaanslag GC 1000-WA zeer geschikt.  

   +
   Uitlijnen van de geleiderail
  • Het frezen gebeurt in twee stappen, omdat er per frezing maximaal 50 mm afgenomen kan worden. Op een afstand van 50 mm wordt daarom de positie voor de eerste frezing gemarkeerd.

   +
   Eerste frezing
  • De positie van de geleiderail kan alleen via de zaagwijzer uitgelijnd en overeenkomstig vastgezet worden.

   +
   Aan zaagwijzer uitlijnen
  • Diepte van de afplatting instellen

   Vóór de frezing moet de freesdiepte visueel ingesteld worden. Hiertoe wordt de afplatkop zover neergelaten tot het schaafmes op de dieptemarkering aankomt. Bij instellingswerkzaamheden altijd de machine van het lichtnet scheiden!

   +
   Afplatdiepte instellen
  • Frezing uitvoeren

   De machine kan nu via de parallelaanslag in de geleiderail gehangen worden, en de frezing kan uitgevoerd worden.

   +
   Frezen
  • Tip:

   Om versplintering te vermijden, wordt met een afsteekbeitel vóór de frezing op de lijn ingestoken.

   +
   Vooraf insteken
  • Uitvoering van de tweede frezing

   Voor de tweede frezing wordt de geleiderail analoog aan de vorige stappen opnieuw uitgelijnd en wordt de frezing uitgevoerd. De werkwijze wordt voor alle andere afplattingen herhaald. 

   +
   Tweede frezing
  • Met een afsteekbeitel kan de inkeping indien nodig nog verder uitgeschraapt worden.

   +
   Inkeping uitschrapen
  • Spantschrijnwerk

   In de volgende stappen moeten de spanten van de luifel van een groef worden voorzien. Hiertoe worden de houtdelen uitgelegd en over de markeringen uitgelijnd. 

   +
   Houtdelen uitlijnen
  • De HK 132 wordt, zoals in de gebruiksaanwijzing beschreven, met een groefkop uitgerust.

   +
   Groefkop aanbrengen
  • Helling instellen

   De helling wordt overeenkomstig de dakhelling (hier 30°) ingesteld.

   +
   Helling instellen
  • Groefdiepte instellen

   Om de passende groefdiepte in te stellen, moet eerst in de tabel (op de motor) gekeken worden. In dit geval moet een groef bij 30° dakhelling (Y-as) en een groefdiepte van 25 mm (X-as) gemaakt worden. In de tabel kan dan de in te stellen diepte afgelezen worden. In dit geval wordt de diepte op 85 mm ingesteld worden.

   +
   Groefdiepte instellen
  • Parallelaanslag monteren

   Voor de frezing moet beslist een geleiding geregeld worden. Daarom wordt later met de geleiderail over de gemonteerde parallelaanslag geleid. Indien mogelijk moet de aanslag aan de rechterzijde gemonteerd worden om een betere ondersteuning te bereiken. Daarbij moet de aanslag op een afstand van ca. 12-16 cm parallel aan de machinetafel gemonteerd worden.

   +
   Parallelaanslag monteren
  • Zijdelingse uitlijning van de groevenfrees

   In de volgende stap moet de groevenfrees zijdelings zo uitgelijnd worden dat het voorsnijdermes van de groefkop tegen de groefzinkloodlijn ligt.

   +
   Groeffrees zijdelings uitlijnen
  • Geleiderail vastzetten

   Als de zijdelingse positie van de groevenfrees op de inzaging is bepaald, wordt de rail vastgezet en op dezelfde afstand aan de tegenoverliggend zijde eveneens vastgezet.

   +
   Geleiderail vastzetten
  • Uitvoering van de frezing

   Nadat de geleiderail vastgezet werd en de diepte ingesteld werd, kan de frezing uitgevoerd worden.

   +
   Frezing uitvoeren
  • Op maat zagen van de spantkoppen

   Het op maat zagen van de spantkoppen gebeurt meestal nadat de groeven aangebracht zijn om voldoende ondersteuning te bieden voor de machine en de geleiding te garanderen. Afhankelijk van de situatie kan dit ook anders uitgevoerd worden. In dit voorbeeld moet nu de spantkop onder een hoek van 60° ingezaagd worden. De zaagsnede gebeurt zodoende aan de afzaagzijde van de houtdelen. Voor deze zaagsnede wordt de geleiderail door middel van de zaagwijzer op de 60° snede uitgelijnd en overeenkomstig vastgezet. Het zaagwijzerbereik wordt gekozen waarbij de parallelaanslag aan zaagbladzijde op een afstand van 70 mm voor de machinetafel wordt gemonteerd. 

   +
   Op maat zagen van de spantkoppen
  • Instelling van de parallelaanslag voor het zagen aan de afzaagzijde

   De aanslag wordt op een afstand van 70 mm aan de zaagbladzijde gemonteerd en de machine kan veilig geleid worden. In deze positie kan het eerder genoemde zaagwijzerbereik worden gebruikt.

   +
   Instellen van de parallelaanslag voor het zagen aan de afzaagzijde
  • Uitvoering van de hoekzaagsnede

   Aanwijzing: de afzaging gebeurt bij het correcte gebruik van zaagwijzer in dit geval op de afzaagzijde ("zaagblad links voor de streep")

   +
   Hoekzaagsnede uitvoeren
  • Uitvoering van de gootuitzaging van de spanten

   Om de rechthoekige uitzaging uit te voeren, wordt de parallelaanslag weer aan de motorzijde gemonteerd en met gebruikmaking van de hoekaanslag wordt de uitzaging uitgevoerd.

   +
   Gootuitzaging van de spanten uitvoeren
  • Uitvoeringen van de boorgaten in de groefhoek voor de spantbevestiging

   De boorgaten voor de noodzakelijke spantbevestiging worden na het zagen van de spantkoppen met de accuschroefboormachine en een 7-8 mm slangenboor gemaakt.

   +
   Boorgaten in de groefhoek voor de spantbevestiging
  • Schuren van de spantkoppen

   Het wordt aanbevolen om de spantkoppen en vrijliggende vlakken direct na het zagen te schuren. In opgespannen toestand heeft men een optimaal en groot steunvlak. Met de bandschuurmachine (80 + 100 korrel) wordt een snel resultaat behaald.

   +
   Spantkoppen schuren
  • Maken van kepersneden aan de spanten

   Alle spanten moeten in dit voorbeeld van een kepersnede worden voorzien om goed in de hoekkeperspanten te passen. Deze zaagsneden worden eveneens met de HK 132 gemaakt. Daarvoor worden alle spanten uitgelegd, uitgelijnd en in een gezamenlijke bewerkingsstap met gebruikmaking van de hoekaanslag GC 1000-WA afgezaagd.

   +
   Kepersneden aan de spanten maken
  • Zagen van de gootsneden op de hoekkeperspanten

   De hoekkeperspanten moeten van twee 45° sneden worden voorzien. Hiertoe worden de hoekkeperspanten uitgelegd, uitgelijnd en met gebruikmaking van de hoekaanslag op maat gezaagd. Eerst wordt de hoek op de hoekaanslag ingesteld en later door middel van de zaagwijzer uitgelijnd en vastgezet. 

   +
   Gootsneden op de hoekkeperspanten zagen
  • Voor het zagen wordt weer de parallelaanslag aan zaagbladzijde op een afstand van 70 mm tot de machinetafel gemonteerd en wordt de zaagsnede uitgevoerd. De werkwijze wordt dan voor alle nodige zaagsneden herhaald.

   +
   Zaagsnede uitvoeren
  • Maken van overige zaagsneden

   De horizontale gootzaagsneden van de hoekkeperspanten en het zagen van de dragers gebeurt zoals eerder beschreven met gebruikmaking van de hoekaanslag.

   +
   Maken van overige zaagsneden
  • Ontbraming van de hoekkeperspanten uitvoeren

   Om de noodzakelijke ontbraming (dakvormige schuine kant op het bovenste vlak) van de hoekkeperspanten uit te voeren, wordt de passende machinehoek op de handcirkelzaag ingesteld en met gebruikmaking van de parallelaanslag het ontbramen uitgevoerd.

   +
   Ontbraming van de hoekkeperspanten uitvoeren
  • Hoekkeperspantgroef maken

   De groeven van de hoekkeperspanten (hartgroeven) vereisen meerdere werkstappen. Eerst worden met een afsteekbeitel de houten vezels gekapt om een latere versplintering te voorkomen.

   +
   Hoekkeperspantgroef maken
  • Hoekkeperspantgroef maken

   De horizontale snede van de groef kan met de zwaardzaag SSU 200 en een geleiderail uitgevoerd worden

   +
   Hoekkeperspantgroef maken
  • Hoekkeperspantgroef maken

   Voor de insnijdingen in het achterste deel van de groef wordt de accu-oscillerende machine met een lang blad uitgerust, en de groefhoek kan uitgewerkt worden.

   +
   Hoekkeperspantgroef maken
  • Al op maat gezaagde houtdelen schuren

   Na het schrijnwerk kunnen alle houtdelen geschuurd worden. Met de bandschuurmachine (80-100 korrel) wordt een snel resultaat behaald.

   +
   Al op maat gezaagde houtdelen schuren
  • Alle randen worden nu met de kantenfrees bewerkt. In dit geval wordt de 45° fasefrees gebruikt. Voor de bewerking van het spantkopgedeelte wordt de kantenfrees zeer aanbevolen, omdat die door de kleine tafelopening niet kan kantelen. 

   +
   Randen met kantenfrees bewerken
  • Verbinding tussen de stijlen en het basisframe

   Om de betreffende stijl met het dorpelhout te verbinden, wordt de DOMINO XL gebruikt. Er worden steeds twee 14x100 mm platte deuvels gebruikt als positieversteviging en om de montage te vergemakkelijken.

   +
   Verbinding stijl en basisframe
  • Verbinding tussen de stijlen en het basisframe

   De eerste frezing moet 30 mm van de rand ingefreesd worden. Via de schaal kan dit gemakkelijk afgelezen worden en kan de platte-deuvelfrees overeenkomstig geplaatst worden. Let op: Bijpassende freesdiepte instellen!

   +
   Verbinding stijl en basisframe
  • Verbinding tussen de stijlen en het basisframe

   De positie van de tweede frezing wordt via de aanslagpinnen ingesteld. In dit geval wordt de eerste pin gebruikt. De werkwijze wordt voor de dorpels en stijlen herhaald.

   +
   Verbinding stijl en basisframe
  • Verbinding tussen de dragers en de dorpels

   Om twee DOMINO-stenen te monteren wordt eerst de drager in de juiste positie gebracht en vervolgens worden twee asmarkeringen afgetekend. Hier worden dan aan de dragers en aan de stijl de DOMINO-stenen ingefreesd.

   +
   Verbinding tussen dragers en dorpels
  • Verbinding tussen de dragers en de dorpels

   De DOMINO-frees wordt tegen de asmarkeringen gelegd en de twee frezingen worden uitgevoerd.

   +
   Verbinding tussen dragers en dorpels
  • Verbinding tussen de dragers en de dorpels

   Aan de stijl worden de overeenkomstige frezingen uitgevoerd, en de verbinding (positieversteviging) van de beide bouwdelen is gemaakt.

   +
   Verbinding tussen dragers en dorpels
  • Montage

   Nadat alle deuvelverbindingen gemaakt zijn, kunnen de benodigde schroeven met een accuschroefboormachine of accuslagboormachine ingedraaid worden. Aanbevolen wordt om vóór de eindmontage van de luifel een proefopbouw te maken.

   +
   Montage
  • Schuren van de constructie

   Eventueel kan het nodig zijn om de overgangen nog te schuren. Met de ROTEX kunnen deze schuurwerkzaamheden snel afgesloten worden. Met de grofschuurfunctie behaalt men een hoge afname, dat kan bij het schuren van hout aan het kopse eind zeer zinvol zijn. Na het grofschuren wordt overgeschakeld naar het fijnschuren om een optimaal oppervlakresultaat te behalen.

   +
   Schuren van de constructie
  • Montage

   Voor de montage worden eerst de stijlen met de al gemonteerde dragers vastgezet. Bij de eindmontage moet afhankelijk van de ondergrond het geschikte verbindingsmateriaal gekozen worden. Er kunnen dan extra boorgaten nodig zijn. Hierna kan het tegen de wand liggende hout van het basisframe geplaatst en vastgezet worden. Door de DOMINO-stenen wordt de montage vergemakkelijk, en de verbinding past meteen.

   +
   Montage
  • Montage

   Vervolgens kan de rest van de houten dorpeldelen gemonteerd worden. Soms kunnen de spanten al voorgemonteerd worden en wordt het totale pakket eenvoudig geplaatst en vastgezet.

   +
   Montage
  • Montage

   De resterende keperspanten met passende schroeven bevestigen. Met de accu-slagschroevendraaier kan dit gemakkelijk en zonder terugslag uitgevoerd worden.

   +
   Montage
  • Eindschuren

   Voor kleinere schuurwerkzaamheden na de montage op de plaats van bestemming is de accu-schuurmachine uitstekend geschikt. Hier wordt de accu-deltaschuurmachine gebruikt om kleinere vuilvlekken, markeringen of andere lelijke plekken weg te schuren.

   +
   Eindschuren
  • Eindresultaat

   Het resultaat is een zelfgebouwde luifel van hout. Met het juiste gereedschap is de vervaardiging een eenvoudige aangelegenheid. Na het schrijnwerk en de proefopbouw kan de montage op de plaats van bestemming probleemloos uitgevoerd worden.

   +
   Eindresultaat
  1. Onze toepassingsvoorbeelden en werkresultaten zijn de documentatie van de door ons uitgevoerde stappen. Het zijn individuele voorbeelden en bieden geen garantie of zekerheid dat de gebruiker dezelfde resultaten behaalt. De resultaten hangen van de ervaring en de bekwaamheid van de gebruiker en van de gebruikte materialen af Toepassingsvoorbeelden vervangen de Festool-bedieningshandleiding niet. De aansprakelijkheid voor materiële en juridische correctheid van de informatie, aanwijzingen, toepassingen, met name voor de juistheid, correctheid, vrijheid van intellectuele eigendomsrechten van derden, volledigheid en/of bruikbaarheid is uitgesloten. Schadeclaims van de gebruiker, ongeacht de rechtsgrond, zijn uitgesloten. Deze uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet bij opzet, grove nalatigheid of in gevallen van dwingende wettelijke aansprakelijkheid.

   Wij stellen ons niet aansprakelijk voor gevolgschade.