Toepassingsvoorbeeld afdrukken

Luiken restaureren

Geverfde houten luiken verweren verhoudingsgewijs snel en moeten daarom regelmatig worden gerenoveerd. Dit toepassingsvoorbeeld beschrijft hoe men in de eerste stap van een dergelijke renovatie de luiken kan schuren om ze vervolgens op het verven voor te bereiden. Verklaard wordt zowel het afschuren van de lamellen (bij lichte en zware verwering) alsook van het frame. Gelijktijdig biedt het toepassingsvoorbeeld aanbevelingen met welke schuurmachines en schuurmaterialen het renoveren van houten luiken grondig uitgevoerd kan worden.

  Beschrijving

  Door weersinvloeden zijn luiken aan gevels aan een hoge verwering blootgesteld en moeten verhoudingsgewijs vaak hersteld worden. De precieze omvang van de beschadiging kan hierbij zeer verschillend zijn. Gewoonlijk ontstaan:

  • sterke verweringssporen en schade aan de verflaag aan de weer- en zonnezijde
  • lichtere oppervlakverweringen aan de beschermde huiszijden

  Maar ook de vorm van de luiken zorgt ervoor dat het renoveren een gecompliceerde aangelegenheid wordt. Want voor het op- en afschuren van het verfoppervlak in de krappe tussenruimtes tussen de lamellen moet dringend de juiste schuurmachine en het juiste schuurmateriaal gekozen worden.

  Machines/accessoires

  In dit toepassingsvoorbeeld worden de volgende machines en accessoires aanbevolen:

  Alternatieve machines

  Als alternatief worden de volgende machines en accessoires aanbevolen:

  Werkwijze

  Voor lichte verwering (lineaire schuurmachine LS 130 Duplex)
  • Luiken die niet sterk verweerd zijn en een intacte verflaag zonder barsten vertonen, kunnen met de lineaire schuurmachine DUPLEX LS 130 en de lamellenschuurzool optimaal worden bewerkt. Alternatief kan ook de Rotex 125 met de instelling fijnschuren voor het restaureren bij lichte oppervlakverwering van luiken worden gebruikt.

   • Lamellenschuurzool op lineaire schuurmachine monteren
   • Toerentalstand 6 instellen

   +
   Luiken met intacte verflaag kunnen met de lineaire schuurmachine DUPLEX en de lamellenschuurzool optimaal worden bewerkt.
   • Schuurstrook Granat P 80 op het voorste deel van de lamellenzool leggen
   • Schuren

   Tip: Door het omslaan van de schuurstrook over de voorkant van de lamellenzool kan gelijktijdig de achterkant van de daarboven liggende lamel worden geschuurd.

   +
   Schuurstrook op het voorste deel van de lamellenzool leggen
   • Standaardschuurzool op de lineaire schuurmachine monteren
   • Toerentalstand 6 instellen
   • Schuurstrook Granat P 80 aanbrengen
   • Frameoppervlak opschuren

   +
   Standaardschuurzool op de lineaire schuurmachine monteren

  Werkwijze

  Voor sterke verwering (RO 90)
  • Een sterk beschadigde verflaag op het frame moet gedeeltelijk tot op het hout afgeschuurd worden. Hiervoor is de Festool ROTEX RO 90 het best geschikt, omdat deze omgeschakeld kan worden tussen grofschuren, fijnschuren en zelfs met de deltazool tot in de hoeken kan schuren.

   De afzuigslang op de ROTEX aansluiten.

   +
   Een sterk beschadigde verflaag moet gedeeltelijk tot op het hout afgeschuurd worden.
   • Toerental op stand 6 instellen
   • Instelling grofschuren

   +
   Toerental op stand 6 instellen.
  • In de instelling grofschuren wordt met de schuurschijf Granat P60 de beschadigde verf snel afgeschuurd.

   +
   In de instelling grofschuren wordt de beschadigde verf snel afgeschuurd.
  • Vervolgens wordt het vlak met dezelfde schuurschijf in de instelling fijnschuren nog eens kort geschuurd en voor de nieuwe verflaag voorbereid.

   Tip: Met schuurschijven Granat P 80-120 kan met fijnschuren nageschuurd worden om een nog beter oppervlak te krijgen.

   +
   Vervolgens wordt het vlak voor de nieuwe verflaag voorbereid.
  • Om de lamellen te bewerken, gaat men als volgt te werk:

   • ROTEX op instelling Delta
   • Lamellenschuurzool monteren

   +
   De lamellen worden bewerkt.
   • Granat P60 op de lamellenschuurzool aanbrengen
   • Toerental op stand 6
   • Lamellen schuren tot het oppervlak de gewenste kwaliteit vertoont om van een nieuwe verflaag voorzien te worden. Evt. de korrelgrootte verhogen

   +
   Lamellen schuren tot het oppervlak de gewenste kwaliteit vertoont.
  1. Onze toepassingsvoorbeelden en werkresultaten zijn de documentatie van de door ons uitgevoerde stappen. Het zijn individuele voorbeelden en bieden geen garantie of zekerheid dat de gebruiker dezelfde resultaten behaalt. De resultaten hangen van de ervaring en de bekwaamheid van de gebruiker en van de gebruikte materialen af Toepassingsvoorbeelden vervangen de Festool-bedieningshandleiding niet. De aansprakelijkheid voor materiële en juridische correctheid van de informatie, aanwijzingen, toepassingen, met name voor de juistheid, correctheid, vrijheid van intellectuele eigendomsrechten van derden, volledigheid en/of bruikbaarheid is uitgesloten. Schadeclaims van de gebruiker, ongeacht de rechtsgrond, zijn uitgesloten. Deze uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet bij opzet, grove nalatigheid of in gevallen van dwingende wettelijke aansprakelijkheid.

   Wij stellen ons niet aansprakelijk voor gevolgschade.