Toepassingsvoorbeeld afdrukken

Potdekselen » Gebruiksaanwijzing met de handcirkelzaag

In dit toepassingsvoorbeeld gaat het om het in verstek zagen van een potdekseling met behulp van een HKC-accu-pendelkapzaag. Dit werk is best een uitdaging omdat hier met een zogenaamde kepersnede moet worden gewerkt. Toch is deze oplossing een van de optisch meest aantrekkelijke voor een beplanking.

  Beschrijving

  De handcirkelzaag HKC met afkortrail FSK is geschikt om een potdekseling te zagen. Met deze combinatie kunnen versteksneden met een hoge herhalingsnauwkeurigheid worden uitgevoerd. Bovendien is de handcirkelzaag op steigers zeer mobiel inzetbaar omdat deze op een accu werkt.

  Machines/accessoires

  Werkwijze

  • Rail uitlijnen en bevestigen

   Eerst wordt de potdekseling op de gebruikelijke wijze op een wandzijde bevestigd. Daarbij wordt op stompe wijze met voldoende overmaat gewerkt zodat de beplanking minstens de dubbele breedte van de plank aan de zijkant uitsteekt.
   Voor de bevestiging van de geleiderail kunnen 2 of 3 kleine gaten in de rail worden geboord. Hiermee wordt de rail op de opgemeten positie bevestigd.

   +
   Rail uitlijnen en bevestigen
  • Afsnijding uitvoeren

   Langs de geleiderail wordt met de HKC nu de eerste versteksnede door alle planken uitgevoerd. (bij grotere plankdikten kan als alternatief voor deze zaagsnede de TS 75 worden gebruikt.)

   +
   Zaagsnede uitvoeren
  • Hoek opnemen

   De juiste hoek die op de rail moet worden ingesteld, kan zoals wordt weergegeven uit de rechte versteksnede worden opgenomen.

   +
   Hoek opnemen
  • Hoek overbrengen

   Deze afkorthoek wordt vervolgens op de afkortrail via de verschuifbare aanslag ingesteld volgens de schaalverdeling. 

   +
   Hoek overbrengen
  • Instellen van de zaag

   Bovendien moet de zaag schuin worden gepositioneerd. Deze hoek wordt zoals afgebeeld bepaald en vervolgens op de zaag ingesteld.

   +
   Handcirkelzaag aanleggen
  • Handcirkelzaag aanleggen

   Nu wordt de zaag met de gekoppelde afkortrail met de twee aanslagpennen tegen het werkstuk aangelegd.

   +
   Handcirkelzaag aanleggen
  • Afkortzaagsnede uitvoeren

   De afkortzaagsnede kan nu heel eenvoudig en nauwkeurig worden uitgevoerd. De instellingen hebben voor de aansluitende afkortzaagsneden een hoge herhalingsnauwkeurigheid.

   +
   Afkortzaagsnede uitvoeren
  • Montage

   De afgekorte plank wordt zoals gewoonlijk vastgeschroefd. Indien nodig kan een compriband worden aangebracht voor de afdichting.

   +
   Montage
  • Eindresultaat

   Het resultaat is een zuivere hoekafwerking voor de potdekseling. Aanwijzing: Deze hoekvorming is optisch aantrekkelijk maar niet ideaal voor een constructieve houtbescherming.

   +
   Eindresultaat
  1. Onze toepassingsvoorbeelden en werkresultaten zijn de documentatie van de door ons uitgevoerde stappen. Het zijn individuele voorbeelden en bieden geen garantie of zekerheid dat de gebruiker dezelfde resultaten behaalt. De resultaten hangen van de ervaring en de bekwaamheid van de gebruiker en van de gebruikte materialen af Toepassingsvoorbeelden vervangen de Festool-bedieningshandleiding niet. De aansprakelijkheid voor materiële en juridische correctheid van de informatie, aanwijzingen, toepassingen, met name voor de juistheid, correctheid, vrijheid van intellectuele eigendomsrechten van derden, volledigheid en/of bruikbaarheid is uitgesloten. Schadeclaims van de gebruiker, ongeacht de rechtsgrond, zijn uitgesloten. Deze uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet bij opzet, grove nalatigheid of in gevallen van dwingende wettelijke aansprakelijkheid.

   Wij stellen ons niet aansprakelijk voor gevolgschade.