Toepassingsvoorbeeld afdrukken

Ronde profielen verbinden met de ronde aanslag van de DOMINO-frees

Twee ronde profielen kunnen met behulp van een DOMINO-frees torsiebestendig verbonden worden. Dit toepassingsvoorbeeld beschrijft hoe ronde profielen exact op maat verbonden worden en hoe de ronde aanslag ingesteld kan worden. Voor een goed eindresultaat wordt geadviseerd eerst een testfrezing uit te voeren.
Ronde profielen verbinden

  Beschrijving

  Met het DOMINO-verbindingssysteem en de ronde aanslag kunnen meubelmakers, schrijnwerkers en trappenmakers ronde profielen snel en eenvoudig verbinden.

  Aanwijzing:
  Met de ronde aanslag kunnen ronde profielen met een diameter van 35 tot 60 mm gefreesd en verbonden worden.

  Machines/accessoires

  In dit toepassingsvoorbeeld worden de volgende machines en de volgende accessoires aanbevolen:

  Voorbereiden/instellen

  • Vóór het verbinden van ronde profielen moet het volgende in acht genomen worden:

   Festool biedt voor de DOMINO-frees twee typen deuvels aan:

   • Deuvels van beukenhout voor binnen
   • Deuvels van Sipo voor buiten

   +
   Deuveltype
  • In dit toepassingsvoorbeeld wordt de verbinding van een profiel met een diameter van 35 mm en een hoek van 120° beschreven. De profielen worden verbonden met een beuken deuvel 8x40 mm.

   Voordat de ronde profielen verbonden worden, moet een testfrezing worden gemaakt om later een maatzuivere verbinding te garanderen.

   Deze wordt als volgt uitgevoerd:
   De ronde aanslag geheel op de tafel van de DOMINO-frees schuiven en bevestigen met de aangebrachte draaiknoppen rechts en links van de ronde aanslag.

   +
   Testfrezing
  • De zaaghoek van de ronde profielen (bijvoorbeeld 60°) bij de tafelhoekinstelling van de DOMINO-frees instellen.

   +
   Zaaghoek instellen
  • Om de deuvels in het midden te plaatsen worden de ronde profielen zo tegen elkaar gelegd als ze later door de DOMINO-steen worden verbonden. Positie van deuvels met een streepje aftekenen.

   +
   Positie van deuvels aftekenen
  • Plaats het ronde profiel vlak op de ronde aanslag van de DOMINO-frees.

   Met behulp van de gemarkeerde positie van de deuvel wordt nu de tafelhoogte van de freesmachine ingesteld.

   +
   Tafelhoogte van de frees instellen
  • De twee middelpunten van de aanslagpennen van de freestafel vormen een rechte lijn.

   +
   Aanslagpennen
  • Stel de hoogte van de frees zo in dat de gemarkeerde positie van de deuvels en de denkbeeldige rechte lijn op één hoogte liggen.

   +
   Uitlijnen
  • Gebruik de spanhendel om de juiste tafelhoogte in te stellen. 

   Wanneer de eerste instellingen aangebracht zijn, kan de testfrezing voor het verbinden van de ronde profielen uitgevoerd worden.

   De afzuigslang op de machine en stofzuiger aansluiten en de frezing uitvoeren.

   +
   Testfrezing uitvoeren
  • Wanneer de profielen na de testfrezing tegen elkaar worden geplaatst, is het mogelijk dat de frezing niet geheel maatzuiver is.

   +
   Afwijking in de nauwkeurigheid
  • In dit voorbeeld is het freesgat uit het midden van het ronde profiel geschoven. De volgende correctie moet nu worden uitgevoerd:

   Openen van de beide spanschroeven.

   Aan de buitenkant van de ronde aanslag zitten aan beide zijden twee stelschroeven die met een 2mm-inbussleutel ingesteld worden.

   +
    Correctie
  • Om de ronde aanslag, en dus het freesgat, nu precies op het midden van de frees af te stellen, worden de inbusschroeven, afhankelijk van de noodzakelijke correctie naar rechts of links, naar binnen gedraaid resp. aan de tegenoverliggende zijde naar buiten gedraaid.

   Tip:
   De schroeven hebben een M5-schroefdraad met 0,8 mm spoed. Dit wil zeggen dat met elke volle schroefslag de ronde aanslag 0,8 mm op de freestafel verschuift.

   Dit betekent:
   Bij een bijstelling van 1,6 mm (komt overeen met 2 slagen) aan de linkerkant moet aan de rechterkant een bijstelling in tegenovergestelde richting van 1,6 mm (2 slagen) plaatsvinden.

   Haal na het instellen de spanschroeven aan en ga verder met frezen.

   +
   Inbusschroeven naar binnen of naar buiten draaien
  • Opmerking:
   Deze instelling wordt maar één keer uitgevoerd! Wanneer het apparaat van de machine wordt gedemonteerd en later weer gemonteerd, hoeft het niet opnieuw te worden afgesteld.

   +
   Eenmalige afstelling

  Handelwijze

  • Na deze bijstelling kan de originele handlijst nu snel en precies worden gefreesd.

   +
   Handlijst frezen
  • Door de speciale geometrie van de DOMINO-stenen is de verbinding torsiebestendig en ook stabiel genoeg voor handlijsten. Andere hoeken voor het verbinden van ronde profielen kunnen snel en zonder enig probleem ingesteld worden. 

   +
   Torsiebestendige verbinding
  1. Onze toepassingsvoorbeelden en werkresultaten zijn de documentatie van de door ons uitgevoerde stappen. Het zijn individuele voorbeelden en bieden geen garantie of zekerheid dat de gebruiker dezelfde resultaten behaalt. De resultaten hangen van de ervaring en de bekwaamheid van de gebruiker en van de gebruikte materialen af Toepassingsvoorbeelden vervangen de Festool-bedieningshandleiding niet. De aansprakelijkheid voor materiële en juridische correctheid van de informatie, aanwijzingen, toepassingen, met name voor de juistheid, correctheid, vrijheid van intellectuele eigendomsrechten van derden, volledigheid en/of bruikbaarheid is uitgesloten. Schadeclaims van de gebruiker, ongeacht de rechtsgrond, zijn uitgesloten. Deze uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet bij opzet, grove nalatigheid of in gevallen van dwingende wettelijke aansprakelijkheid.

   Wij stellen ons niet aansprakelijk voor gevolgschade.