Toepassingsvoorbeeld afdrukken

Met de MFK een ronding op houten randen frezen

Hout afronden en rondingen frezen is voor vakmannen een belangrijk onderdeel bij het maken van meubels of andere werkstukken. Dit toepassingsvoorbeeld laat zien hoe met een bovenfrees randen kunnen worden afgerond en in het hout een mooie ronding ontstaat. Er wordt uitdrukkelijk de nadruk gelegd op hoe zwarte brandplekken en andere fouten kunnen worden voorkomen en hoe de frees correct wordt bewogen. 
Ronding frezen

  Beschrijving

  Een mooie en exacte ronding op de randen van werkstukken is het visitekaartje van de vakman. Vaak optredende fouten hierbij zijn het omvallen bij het frezen, zwarte brandplekken op de ronding en het rafelen van het materiaal op de in- of uitgangsplaatsen.

  Met de door Festool aangeboden module-kantenfrees MFK wordt het maken van een exacte ronding kinderlijk eenvoudig. De afrondfrees met aanloopring zorgt voor een schoon freesbeeld op de in- en uitgangsplaatsen en voorkomt dat er brandplekken bij het frezen ontstaan. Door het lange freestafelsteunstuk kan de frees veilig en zonder omvallen naar de werkstukrand worden bewogen. Randen afronden met een module-kantenfrees werkt dus snel en levert een mooi resultaat.

  Machines/accessoires

  In dit toepassingsvoorbeeld worden de volgende machines en de volgende accessoires aanbevolen:

  Voorbereiden/instellen

  • Voordat u met het frezen kunt beginnen, moeten de volgende voorbereidingen worden getroffen:

   • Eerst de aanloopring van de frees op een mooie loop en verontreinigingen controleren
   • Vervolgens de frees plaatsen volgens de bedieningshandleiding

   +
   Aanloopring controleren
  • Machine met oplegtafel verbinden:

   • machine in oplegtafel steken
   • zwarte borgschroef aan de linkerkant van de oplegtafel vastdraaien

   +
   machine met oplegtafel verbinden
  • Stel de freesdiepte voor het frezen van de ronding in:

   • De borgschroef aan de voor- en achterkant van de oplegtafel losdraaien
   • Stel de freesdiepte met de groene stelknop in.
   • Borgschroeven weer vastdraaien

   +
   Freesdiepte instellen

  Handelwijze

  • Juist bij het maken van een ronding moet u bij het frezen op de voedingsrichting van de machine letten. De frees draait, vanuit de machine gezien, altijd met de klok mee. De machine moet in tegenloop worden bewogen. Daarom moet u erop letten dat de machine altijd tegen de klok in om het werkstuk wordt bewogen. 

   +
  1. Onze toepassingsvoorbeelden en werkresultaten zijn de documentatie van de door ons uitgevoerde stappen. Het zijn individuele voorbeelden en bieden geen garantie of zekerheid dat de gebruiker dezelfde resultaten behaalt. De resultaten hangen van de ervaring en de bekwaamheid van de gebruiker en van de gebruikte materialen af Toepassingsvoorbeelden vervangen de Festool-bedieningshandleiding niet. De aansprakelijkheid voor materiële en juridische correctheid van de informatie, aanwijzingen, toepassingen, met name voor de juistheid, correctheid, vrijheid van intellectuele eigendomsrechten van derden, volledigheid en/of bruikbaarheid is uitgesloten. Schadeclaims van de gebruiker, ongeacht de rechtsgrond, zijn uitgesloten. Deze uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet bij opzet, grove nalatigheid of in gevallen van dwingende wettelijke aansprakelijkheid.

   Wij stellen ons niet aansprakelijk voor gevolgschade.