Toepassingsvoorbeeld afdrukken

Schuren van vlakken met dwars- en lengtehout

Bij een verbinding van vlakken met dwars- en lengtehout moet bij het schuren goed op de vezelrichting worden gelet, omdat er anders schade aan het oppervlak ontstaat en zich groeven vormen. Dit toepassingsvoorbeeld toont met de excenterschuurmachine een handige oplossing om bijvoorbeeld frames in verstek of ook stompe frameverbindingen te schuren.

  Beschrijving

  Waar vlakken met lengte- en dwarshout elkaar raken, moet er in het bijzonder op gelet worden dat niet dwars op de vezelrichting van het hout geschuurd wordt. De kwaliteit van het oppervlak zou eronder leiden. Wanneer dwars op het oppervlak wordt geschuurd, ontstaan er groeven in het hout die ook na een oppervlakbehandeling nog goed te herkennen zijn. Het komt er dus op aan ze te voorkomen. Voor deze toepassingen zijn de excenterschuurmachines van Festool uitstekend geschikt. Zij zorgen voor een oppervlak dat nagenoeg vrij is van schuurkringen en groeven. Daarbij maakt het niet uit of de machine met of tegen de vezelrichting geleid wordt. Men spreekt van een "vervagende" schuurbewerking.

  Machines/accessoires

  In dit toepassingsvoorbeeld worden de volgende machines en accessoires aanbevolen:

  Voorbereiden/instellen

  • De excenterschuurmachines onderscheiden zich o.a. van elkaar in de schuuruitslag, de diameter van de steunschijf en de verhouding tussen vermogen en gewicht. Hier moet bijvoorbeeld rekening mee gehouden worden wanneer bovenhands gewerkt wordt. Dan zou de lichtere ETS 125 of de ETS EC in aanmerking komen.

   +
   De excenterschuurmachines onderscheiden zich o.a. van elkaar in de diameter van de steunschijf en de verhouding tussen vermogen en gewicht
  • Als een grotere afname vereist is, dan kan met de roterende excentrische schuurmachine ROTEX RO 150 in de grove schuurstand voorgeschuurd en vervolgens in de excenterschuurstand fijngeschuurd worden.

   +
   Voor grotere afname in de grove schuurstand voorschuren en vervolgens in de excenterschuurstand fijnschuren
  • Bij schuurwerkzaamheden moet met afzuiging gewerkt worden.
   De ETS 150 en ETS 125 hebben een geïntegreerde afzuiging ingebouwd en worden met een filtercassette geleverd. Deze kan bijv. buiten de werkplaats gebruikt worden, wanneer er geen afzuigapparaat aanwezig is.
   Alle Festool excenterschuurmachines kunnen aan een mobiele stofzuiger van Festool aangesloten worden. Bijzonder gunstig is hier de toepassing van de plug it-afzuigslang. Worden gelakte vlakken geschuurd, dan dient de antistatische uitvoering gebruikt te worden. (Serie-uitvoering bij Festool)

   +
   Bij schuurwerkzaamheden moet met afzuiging gewerkt worden

  Werkwijze

  • Afhankelijk van de oppervlakgesteldheid gebruikt u uit het Festool accessoireprogramma het geschikte schuurmateriaal met de bijbehorende korrel. Festool biedt voor verschillende materialen (hout, verf, metaal, etc.) het geschikte schuurmateriaal. Voor hout neemt u Rubin 2, voor geverfd hout Granat
   • Voor het voorschuren van het onbehandelde vlak gebruikt u schuurmateriaal Rubin 2 P 120.
   • Geleid het apparaat altijd zo, dat de steunschijf parallel (horizontaal) t.o.v. het werkstukoppervlak loopt.
   • Beweeg de schuurmachine gelijkmatig over het werkstuk.
   • Blijf niet te lang op één plek en houd in gedachten dat: de schuurmachine hout wegschuurt, hetgeen tot verdiepingen in het oppervlak kan leiden!

   +
   Afhankelijk van de staat van het oppervlak het geschikte schuurmateriaal met de passende korrel gebruiken
  • Bij het schuren van gefineerde oppervlakken bestaat het gevaar van "doorschuren" - in het bijzonder bij de randen van planken
   Om dit te voorkomen verlaagt u met het groene instelwiel het motortoerental, waardoor de afname vermindert.

   +
   Bij het schuren van gefineerde oppervlakken bestaat het gevaar van "doorschuren"
  • Voor het tussenschuren van verf gebruikt u schuurmateriaal GRANAT. Houd ook rekening met het advies van de verfproducent.

   +
   Voor het tussenschuren van verf gebruikt u schuurmateriaal Brilliant
  • Let er bij het opleggen van schuurmateriaal op dat: de gaten in het schuurmateriaal samenvallen met de gaten van de steunschijf. Alleen dan is een optimale stofafzuiging mogelijk.

   +
   Bij het opleggen van schuurmateriaal moeten de gaten in het schuurmateriaal samenvallen met de gaten van de steunschijf
  1. Onze toepassingsvoorbeelden en werkresultaten zijn de documentatie van de door ons uitgevoerde stappen. Het zijn individuele voorbeelden en bieden geen garantie of zekerheid dat de gebruiker dezelfde resultaten behaalt. De resultaten hangen van de ervaring en de bekwaamheid van de gebruiker en van de gebruikte materialen af Toepassingsvoorbeelden vervangen de Festool-bedieningshandleiding niet. De aansprakelijkheid voor materiële en juridische correctheid van de informatie, aanwijzingen, toepassingen, met name voor de juistheid, correctheid, vrijheid van intellectuele eigendomsrechten van derden, volledigheid en/of bruikbaarheid is uitgesloten. Schadeclaims van de gebruiker, ongeacht de rechtsgrond, zijn uitgesloten. Deze uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet bij opzet, grove nalatigheid of in gevallen van dwingende wettelijke aansprakelijkheid.

   Wij stellen ons niet aansprakelijk voor gevolgschade.