Toepassingsvoorbeeld afdrukken

Houtverbinding in verstek met DOMINO-steen

In dit toepassingsvoorbeeld wordt stap voor stap uitgelegd hoe verbindingen snel en efficiënt in verstek moeten worden uitgevoerd. De freesmachine wordt gebruikt in combinatie met losse pennen - de ovale DOMINO. 
In verstek verbinden

  Beschrijving

  Met het DOMINO-houtverbindingssysteem kunnen eenvoudig en snel paneelverbindingen in verstek worden vervaardigd, zoals meubelmakers en timmerleden ze vaak tegenkomen. De DOMINO verbindt de eigenschappen van een platte deuvel (flexibel en draaiveilig) met die van een normale ronde deuvel (fixeerbaar en zeer stevig).

  In het volgende voorbeeld wordt aan de hand van een zitbank uitgelegd hoe deze verbindingen snel en eenvoudig met behulp van de DOMINO-aanslagpinnen gemaakt worden. 

  Machines/accessoires

  In dit toepassingsvoorbeeld worden de volgende machines en accessoires aanbevolen:

  Alternatieve machines

  Als alternatief worden de volgende machines en accessoires aanbevolen:

  Voorbereiden/instellen

  • Voordat de houtverbinding in verstek kan worden vervaardigd, moet de Domino-frees worden ingesteld:

   • Ons werkstuk heeft een dikte van 30 mm.
   • Wij gebruiken DOMINO-stenen van 8 x 40 mm.
   • De verstekhoek bedraagt 45°.

   Dit vereist de volgende instellingen op de freesmachine:

   • Freesmachine op de geringste hoogte (10 mm) instellen.
   • De freeshoek bedraagt 45° en de freesdiepte de halve lengte van de DOMINO-steen: 20 mm.

   +
   Freesmachine instellen
  • Kies naar gelang van het werkstuk via het pinaanslagsysteem de gatafstand. In het voorbeeld wordt met de beide middelste pinnen gewerkt. Hierbij ontstaat een gatafstand van 37 mm.

   +
   Gatafstand kiezen

  Handelwijze

  • Na het frezen van het eerste gat (pin ligt hier tegen de rand van het werkstuk) grijpt de pin telkens in het freesgat en vormt zo de volgende aanslag. Frees het eerste gat precies op maat en alle andere gaten als langgat met speling.

   Tip:
   Het aanbrengen van een markering op de corpusranden helpt om later tijdens de bewerking snel en betrouwbaar de juiste positie voor de freesmachine te vinden.

   +
   Gat frezen
  • Hier doet het unieke DOMINO-langgatprincipe zich gelden. Het eerste gat wordt gefreesd overeenkomstig de gekozen diameter van de DOMINO-steen. Dit is het zogenoemde referentiegat. Via de DOMINO-steen in het referentiegat wordt de verbinding precies uitgelijnd ten opzichte van de voorkant – de verbinding is correct gepositioneerd. De andere gaten worden als langgaten met speling gefreesd. Zo kunnen het uitlijnen en samenvoegen probleemloos plaatsvinden, en ontstaat er toch een nauwkeurige, perfecte en stabiele verbinding. 

   +
   Langgaten frezen
  • Zet vervolgens de werkstukdelen in elkaar. Verlijm hierbij de DOMINO-stenen zorgvuldig. Met deze procedure kunnen ook kleinere werkstukken en kozijnen in verstek worden verbonden. Voor kleinere werkstukken is de DF 500 beter geschikt. 

   +
   DOMINO-stenen verlijmen
  • Tip:
   Voor grotere gatafstanden kunt u zowel bij de DF 700 als bij de DF 500 met de dwarsaanslag werken.

   +
   Dwarsaanslag
  1. Onze toepassingsvoorbeelden en werkresultaten zijn de documentatie van de door ons uitgevoerde stappen. Het zijn individuele voorbeelden en bieden geen garantie of zekerheid dat de gebruiker dezelfde resultaten behaalt. De resultaten hangen van de ervaring en de bekwaamheid van de gebruiker en van de gebruikte materialen af Toepassingsvoorbeelden vervangen de Festool-bedieningshandleiding niet. De aansprakelijkheid voor materiële en juridische correctheid van de informatie, aanwijzingen, toepassingen, met name voor de juistheid, correctheid, vrijheid van intellectuele eigendomsrechten van derden, volledigheid en/of bruikbaarheid is uitgesloten. Schadeclaims van de gebruiker, ongeacht de rechtsgrond, zijn uitgesloten. Deze uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet bij opzet, grove nalatigheid of in gevallen van dwingende wettelijke aansprakelijkheid.

   Wij stellen ons niet aansprakelijk voor gevolgschade.