Toepassingsvoorbeeld afdrukken

Zagen van plafondlijsten en sierprofielen

Of het nu om plafond- of profiellijsten gaat, het op maat zagen kan veel tijd en moeite kosten. In dit toepassingsvoorbeeld wordt uitgelegd hoe u met een afkortzaag plafondlijsten verstek kan zagen. Hiertoe worden eerst bijpassende voorbeeldgereedschappen uit het assortiment van Festool aanbevolen. Vervolgens worden alle bewerkingsstappen besproken: van het meten tot het daadwerkelijke zagen van de sierlijsten.
Zagen van plafondlijsten en sierprofielen

  Beschrijving

  Of het nu om plafond- of profiellijsten gaat, het op maat zagen kan veel tijd en moeite kosten. In dit toepassingsvoorbeeld wordt uitgelegd hoe u met een afkortzaag plafondlijsten verstek kan zagen. Hiertoe worden eerst bijpassende voorbeeldgereedschappen uit het assortiment van Festool aanbevolen. Vervolgens worden alle bewerkingsstappen besproken: van het meten tot het daadwerkelijke zagen van de sierlijsten.

  Handelwijze

  • Met de afkort-trekzaag KAPEX kunnen afhankelijk van de toepassing 4 verschillende doorsnedes bewerkt worden.

   De maximale afmetingen van de profielen bedragen:

   • 88 x 305 mm bij afkorthoogte 90° x afkortbreedte 90°
   • 88 x 215 mm bij afkorthoogte 90° x afkortbreedte 90° bij afkorthoogte 90° x afkortbreedte 45°
   • 55 x 305 mm bij afkorthoogte 45° x afkortbreedte 90°
   • 33 / 55 x 215 mm bij afkorthoogte 45° x afkortbreedte 45°

   +
   Mobiele stofzuiger aansluiten
   • Toerentalstand 6 instellen.
   • Afzuigslang aansluiten op de KAPEX en de mobiele stofzuiger.
   • Alleen bij gebruik van een M-stofzuiger: Afzuigslangdiameter instellen.
   Bij het verstek zagen van plafondlijsten is deugdelijke ondersteuning een vereiste. Hiervoor worden de afkortaanslagen en de aanslagruiters gebruikt.
   Met behulp van de meegeleverde zwaaihaak kunnen de hoekwaarden snel afgemeten en de hoekdeellijnen overeenkomstig de profielen gezaagd worden. De foto toont het meten van een binnenhoek.

   +
  • Spanhendel voor verstekhoek op zaagtafel (horizontaal) openen.
   Duw de bevestigingshendel voor de ingestelde horizontale verstekhoek omlaag, lijn de tafel uit op de afgetekende lijn van de zwaaihaak en duw ter bevestiging de spanhendel weer omlaag.

   +
  • Hiervoor wordt de in de KAPEX geïntegreerde dubbellijns-laser ingeschakeld en parallel aan de afgetekende lijn van de zwaaihaak uitgelijnd. Daarna kunnen de plafondlijsten verstek gezaagd worden.

   +
   Dubbellijns-laser uitlijnen
  • Plafondlijsten tegen de werkstukaanslag leggen en met de aanslaglijst van de tafelverbreding positioneren. Sierlijsten vóór het zagen met werkstukklem borgen. Om precies te kunnen aanleggen, dienen de aanslagen zeer dicht naar het zaagblad te worden toegebracht.

   +
  • Op dezelfde wijze een passende tegenhoek op de aan te sluiten profiellijst zagen. Als de plafondlijsten op maat gezaagd zijn, kunnen ze vastgeplakt en nabewerkt worden.

   +
  1. Onze toepassingsvoorbeelden en werkresultaten zijn de documentatie van de door ons uitgevoerde stappen. Het zijn individuele voorbeelden en bieden geen garantie of zekerheid dat de gebruiker dezelfde resultaten behaalt. De resultaten hangen van de ervaring en de bekwaamheid van de gebruiker en van de gebruikte materialen af Toepassingsvoorbeelden vervangen de Festool-bedieningshandleiding niet. De aansprakelijkheid voor materiële en juridische correctheid van de informatie, aanwijzingen, toepassingen, met name voor de juistheid, correctheid, vrijheid van intellectuele eigendomsrechten van derden, volledigheid en/of bruikbaarheid is uitgesloten. Schadeclaims van de gebruiker, ongeacht de rechtsgrond, zijn uitgesloten. Deze uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet bij opzet, grove nalatigheid of in gevallen van dwingende wettelijke aansprakelijkheid.

   Wij stellen ons niet aansprakelijk voor gevolgschade.