Toepassingsvoorbeeld afdrukken

Zelf een opgelegde trap bouwen in de tuin

In dit toepassingsvoorbeeld wordt weergegeven hoe u zelf een opgelegde trap kunt bouwen. Daartoe wordt bij voorkeur een handcirkelzaag van Festool in combinatie met het afkortrailsysteem gebruikt om de trapwangen uit te zagen.

  Beschrijving

  Een houten trap is uitstekend geschikt om kleinere hoogteverschillen op bijvoorbeeld het terras te overbruggen. Het eenvoudigste trapontwerp voor dit doel is de opgelegde houten trap. Hier worden de treden dus op de op maat gezaagde trapwangen gelegd. Dit toepassingsvoorbeeld laat zien welke stappen nodig zijn voor een opgelegde trap.

  Materiaallijst

  • Plankmateriaal voor de trapwangen, bijv. douglasspar 50 mm
  • Terrasplanken
  • Terrasschroeven
  • Evt. afstandhouders

  Machines/accessoires

  In dit toepassingsvoorbeeld worden de volgende machines en accessoires aanbevolen:

  Voorbereiden/instellen

  • Is het juiste zaagblad gemonteerd?

   Er zijn meerdere zaagtoepassingen nodig om zelf een opgelegde trap te bouwen. Hiervoor moet een zaagblad voor zagen in de lengterichting worden gebruikt.

   +
   Saw blade

  Werkwijze

  • Planken kanten en scheiden

   Voor het maken van de voor de opgelegde houten trap benodigde trapwangen zijn 2 plankdelen met een breedte van > 25 cm nodig.
   Het op maat zagen vindt plaats met de handcirkelzaag HKC 55 in combinatie met de geleiderail.
   Vergeet niet de zaagdiepte in te stellen!

   +
   Planken kanten en scheiden
  • Trapwang aftekenen

   Om zelf een opgelegde houten trap te bouwen, tekent u eerst de basislijn parallel aan de onderrand op een afstand van 10 cm af.
   Vervolgens worden de treden ingetekend. Hiervoor wordt een trapdriehoek gebruikt waarop de hoogte van de helling (S) en de breedte van het loopvlak (A) zijn gemarkeerd. Beide zijn afhankelijk van het te overwinnen hoogteverschil en de lengte van de trapbasis. De stapmaatregel wordt toegepast om een gemakkelijk begaanbare houten trap te verkrijgen (2 x S + A = 65 cm)
   Door de twee markeringen op de basislijn te leggen, kunt u de ene trede na de andere trede aftekenen.
   De breedte van het loopvlak moet ook afhankelijk van de vloerbedekking worden gekozen. Houd ook rekening met: Aftekenlijn = onderrand vloerbedekking. De dikte van de vloerbedekking voor de onderste en bovenste aansluiting moet in acht worden genomen.

   +
   Trapwang aftekenen
  • Als afgewerkt afgetekende trapwang

   De onderste en bovenste wangaansluiting blijken uit de gegevens van de locatie. 
   In dit voorbeeld moet de trap op een betonfundament liggen en aan de bovenkant met metalen beugels op een balk worden gemonteerd.
   Tip: Voor de constructie van een opgelegde trap moet een proefschets worden gemaakt.

   +
   Als afgewerkt afgetekende trapwang
  • Treden uitzagen

   Voer de onderste afsnijdingen met de HKC 55 en de gemonteerde afkortrail uit.

   +
   Treden uitzagen
  • Treden met de HKC 55 en de gemonteerde afkortrail uitzagen

   Eerst op de hellingslijn leggen en tot in de hoek zagen.

   +
   Treden uitzagen
  • Tip: Voor sneller leggen kan de variabele aanslag van de afkortrail op de hoek worden ingesteld. Plan hier ca. 34° in.

   +
   Aanslag instellen
  • Voor de uitvoering van de horizontale zaagsnede moet tegen de rechte snijrand worden aangelegd.

   +
   Snijrand aanleggen
  • Tip: Rechte snijrand op de zaagindicatie aflezen.

   +
   Snijrand aflezen
  • Met de decoupeerzaag de hoeken uitzagen.

   +
   Hoeken uitzagen
  • Oppervlak bewerken

   Nu wordt het oppervlak met Rotex RO 150 bewerkt.
   Voer eerst het grofschuren en vervolgens het fijnschuren uit.

   +
   Oppervlak bewerken
  • Tip: Gebruik Protector om de steunschijf te ontzien.

   +
   Protector gebruiken
  • Randen bewerken

   De kantenfrees OFK 500 is in combinatie met de 45°-fasefrees geschikt voor het afkanten van de randen.

   +
   Randen bewerken
  • Afgewerkte trapwang

   +
   Afgewerkte trapwang
  • Vloerbedekkingsdelen op maat zagen

   Op maat zagen met HKC 55 en afkortrail.

   +
   Vloerbedekkingsdelen op maat zagen
  • Vloerbedekkingsdelen op maat zagen

   Herhaalde zaagsneden kunnen ook gemakkelijk met de afkortzaag KS 60 in combinatie met de afkortaanslagen worden uitgevoerd.

   +
   Vloerbedekkingsdelen op maat zagen
  • Vloerbedekkingsdelen voorboren en verzinken

   +
   Vloerbedekkingsdelen voorboren en verzinken
  • Snijranden afronden

   Gebruik de OFK 500 met afrondfrees en stofafzuiging om de randen na het bouwen af te ronden.

   +
   Snijranden afronden
  • Monteer de vloerbedekking met geschikte schroeven. Buiten moet de vloerbedekking met afstandhouders worden gemonteerd. Na het zelf bouwen van de opgelegde trap wordt de duurzaamheid van de houten buitentrap verhoogd door een sperlaag (bitumenbaan) op de niet-zichtbare wangsnijranden. Afsluitende montage door geschikte bevestigingsmiddelen (bijv. hoeken).

   +
   Vloerbedekking monteren
  1. Onze toepassingsvoorbeelden en werkresultaten zijn de documentatie van de door ons uitgevoerde stappen. Het zijn individuele voorbeelden en bieden geen garantie of zekerheid dat de gebruiker dezelfde resultaten behaalt. De resultaten hangen van de ervaring en de bekwaamheid van de gebruiker en van de gebruikte materialen af Toepassingsvoorbeelden vervangen de Festool-bedieningshandleiding niet. De aansprakelijkheid voor materiële en juridische correctheid van de informatie, aanwijzingen, toepassingen, met name voor de juistheid, correctheid, vrijheid van intellectuele eigendomsrechten van derden, volledigheid en/of bruikbaarheid is uitgesloten. Schadeclaims van de gebruiker, ongeacht de rechtsgrond, zijn uitgesloten. Deze uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet bij opzet, grove nalatigheid of in gevallen van dwingende wettelijke aansprakelijkheid.

   Wij stellen ons niet aansprakelijk voor gevolgschade.